Terroren på Utøya og i Regjeringskvartalet - nyttig informasjon

22.07 - Ett år etter

Markering av ettårsdagen vil være en sterk påminner. Rådene på denne siden vil fortsatt være relevante for mange. Se også lenkene i høyrekolonnen til andre instanser med råd og veiledninger.  

Råd og veiledninger til berørte

Råd til deg som har opplevd katastrofen
Råd til foreldre om hvordan de kan hjelpe tenåringer etter en tragedie
Råd til familie og venner av de som har opplevd en katastrofe
Råd til deg med søvnproblemer og andre stressrelaterte plager
Råd til ungdommer som snakker med journalister om skytingen
Råd til foreldre om hvordan forholde seg til media etter katastrofen
Hvordan snakke med barn om katastrofen? 
Nyhetene presentert til barn - slik kan du snakke med dem
Jon-Håkon Schultz og Harald Stabel svarer på spøsmål fra barn i forbindelse med rettssaken

Råd til de som tidligere har opplevd traumatiserende hendelser
Advice for people who have previously had traumatic experiences  
  Translations: Urdu, Somali, Arabic, Turkish, Vietnamese, Tamil

Råd i forbindelse med rettssaken  
Senter for krisepsykologi

Råd og veiledninger til fagfolk, hjelpere og innsatspersonell

Innspill til lærere om å trygge elevene under rettssaken 
Kartleggingsskjema med veiledninger og råd for å understøtte det psykososiale oppfølgingsarbeidet i kommunene
Råd til helsepersonell om de som tidligere har opplevd traumatiserende hendelser 
Hvordan snakke med barn om katastrofen?
Nyhetene presentert til barn - slik kan du snakke med dem

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
Helsedirektoratet 2011
Psykologisk førstehjelp. Håndbok  (3,7 mb)

Råd til media

Råd til media vedrørende dekning av bombingen i Oslo og skytingen på Utøya

Aktuelt fagstoff

Akutte stressreaksjoner etter en katastrofe
Sorg og sorgreaksjoner
Dødsstedsbesøk fremmer sorgprosessen
Traumer og PTSD, særlig aktuelt er punktet "Noen råd for mestring"
Informasjon i mottak om den nasjonale tragedien UDI

Tsunamikatastrofen 2004 - publikasjonsliste


Information in english

Suggestions for how Norwegian teachers can protect students during the 22 July terror trial in Oslo, 2012
How to talk to children after disasters?
Sorrow and grief reactions in children and adolescents
Tips for parents on media coverage
Advice for people who have previously had traumatic experiences
Psychological First Aid 

 
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig