Ole Kristian Hjemdal

Forsker II / cand. sociol.
Seksjon:
Vold og traumer - Voksne
Telefon:
414 63 089
 
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig