Kunnskapsstatus med vurdering av metoder med henblikk på hjelpeapparatets samarbeid med minoritetsfamilier om bruk av vold i oppdragelsen
Periode:
2006 - 2009
Prosjektleder:Nora Sveaass, dr. psychol.
Medarbeider:Melinda Ashley Meyer,  PhD in Expressive Arts
Tidligere medarbeider:Sissel Marie Neumayer, cand. polit.

Hovedmål

Vurdering av metoder og kunnskapsbehov med henblikk på hjelpeapparatets samarbeid med minoritetsforeldre om bruk av vold i oppdragelsen

Metode

Forskningslitteratur og rapporter om fenomenet vold i oppdragelsen, spesielt knyttet til minoritetsfamilier, samt litteratur om tiltak mot dette har vært de viktigste kildene til kunnskap i den foreliggende rapporten.

Viktig informasjon er også innsamlet ved hjelp av samtaler eller telefonintervjuer med sentralt plasserte kollegaer, for eksempel i asylmottak, i bydelene og i prosjekter.
 
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig