Terrorangrepet. Hva gjør terroren med oss? En studie av den norske befolkningen etter 22 juli
Periode:
2011 - 2015
Prosjektleder:Siri Thoresen,  dr. psychol.
Medarbeidere:Grete Dyb,  dr. med., Petra Filkukova,  , Ole Kristian Hjemdal,  cand. sociol., Pia Elisabeth Lyche,  Cand.psychol., PhD., Tore Wentzel-Larsen,  cand. real., Helene Flood Aakvaag,  cand. psychol.
Terror har som grunnleggende mål å skape frykt i befolkningen, og/eller endre holdninger. Terrorangrepene 22. juli etterfulgt av en mobilisering av befolkningen, ved massivt oppmøte på offentlige markeringer og deltakelse i blomsternedleggelser og lystenning m.m. Det ser ut til at hendelsene hadde stor effekt på befolkningen i de første dagene og ukene, men vi vet lite om effekten over tid.

Hovedmål

Undersøkelsen vil gi kunnskap om på hvilken måte 22. juli har påvirket den norske befolkning i forhold til frykt, psykisk helse og holdninger til trygghet og andre samfunnsaktuelle temaer.

Metode

Telefonintervju og spørreskjema

Tilleggsinformasjon

Samarbeidspartnere
Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet. Ipsos MMI er samarbeidspartner i forbindelse med datainnsamling.

 Publikasjoner 
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig