Skip Navigation LinksKjonnslemlestelse_veiledere

Kjønnslemlestelse - veiledere

05.05.2011
Kjønnslemlestelse (KL): En veiviser
På oppdrag fra departementene har NKVTS utviklet en nettbasert veiviser om kjønnslemlestelse. Veiviseren gir en oversikt over praktiske råd og tiltak og lover. I tillegg er den en kilde til kunnskap om kjønnslemlestelse.
Veileder om regelverk, roller og ansvar
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har laget (juni 2008) en ny Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse PDF.  Veilederen er tiltak nr 1 i
Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse PDF.

Hovedformålet med veilederen er å skape klarhet om hvordan regelverket knyttet til kjønnslemlestelse er å forstå, om meldeplikt og avvergelsesplikt. Målgruppen for veilederen er ansatte i hjelpeapparatet og skole som kan komme i kontakt med jenter som står i fare for, eller som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring
Veilederen PDF som ble utgitt av Statens helsetilsyn i år 2000 er et praktisk hjelpemiddel for helsepersonell i møte med kvinner som er kjønnslemlestet og i arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse av jenter. Veilederen gir også en grundig innføring i lovverket og belyser kjønnslemlestelse i et globalt og kulturelt perspektiv.

Kjønnslemlestelse 

footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig