Lenker - Oppfølging etter 22. juli

Domstol.no - 22. juli-saken

Helsenorge.no - Oppfølging etter 22.7

Senter for Krisepsykologi - Om terrorhandlingene og rettsaken etter 22.7.11

Utdanningsdirektoratet - Råd om hvordan dere kan følge opp elevene som er berørt av terroren

Ung.no - 22. juli 2011

Bufetat - Råd i forbindelse med rettsaken etter 22.7

Støttegruppen 22. juli 

RVTS-Nord
Hvordan hjelpe seg selv og andre i forbindelse med rettssaken etter 22.juli - tragediene?

RVTS-Vest Informasjon til berørte/ramma og lokalt hjelpeapparat

Barneombudet - Angrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet 22. juli 2011
 
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig