Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aas, E., Iversen, T., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), S298-S311. doi:10.1080/15374416.2018.1463535

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 111-131). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. doi:10.4324/9780429467608

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-7. doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open, 9(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-028555

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I., & Kiamanesh, P. (2019). Mothering and everyday life during and in the aftermath of domestic violence among women with immigrant backgrounds in Norway. Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12710

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2019). Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies. doi:10.1080/13676261.2019.1610557

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Holen, S., & Sagatun, Å. (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519846649

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Øverlien, C., Hellevik, P. M., & Korkmaz, S. (2019). Young Women’s Experiences of Intimate Partner Violence – Narratives of Control, Terror, and Resistance. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00120-9

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health. doi:10.1177/1403494819848581

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Sagatun, Å., Kvarme, L. G., Misvær, N., Myhre, M. C., Valla, L., & Holen, S. (2019). Evaluating a Web-Based Health-Promoting Dialogue Tool in School Health Services: Feasibility and User Experiences. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519879489

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open, 2(5), e194003. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4003

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of Different Types of Childhood Violence and the Risk of Revictimization. Violence against Women, 25(14), 1696-1716. doi:10.1177/1077801218818381

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00094-8

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Thoresen, S., Myhre, M. C., Rueness, J., & Strøm, I. F. (2019). Helse. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 72-93). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Todd-Kvam, M., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2019). Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology, 10(JULY), 1-15. doi:10.3389/fpsyg.2019.01693

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2018). But were you drunk? Intoxication during sexual assault in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 9. doi:10.1080/20008198.2018.1539059

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Abebe, D. S., Hafstad, G. S., & von Soest, T. (2018). Eating Problems From Childhood to Young Adulthood. In K. S. Mathiesen, E. B. Karevold & A. Sanson (Eds.) Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood (pp. 105-113). Hogrefe & Huber Publishers.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aghtaie, N., Larkins, C., Barter, C., Stanley, N., Wood, M., & Øverlien, C. (2018). Interpersonal violence and abuse in young people’s relationships in five European countries: Online and offline normalisation of heteronormativity. Journal of Gender-Based Violence, 2(2), 293-310. doi:10.1332/239868018X15263879270302

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Andersson, P., & Øverlien, C. (2018). ‘If you take it personally you break’ Neglected voices on violence in secure units for adolescents. Social Work & Social Sciences Review, 19(3), 61-80.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Berg, A. O., & Arnevik, E. K.Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 9(1544025). doi:10.1080/20008198.2018.1544025

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bersvendsen, A., & Hauge, M. I. (2018). Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake. Tidsskriftet Norges Barnevern, 95(02-03), 96-109. doi:10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. In V. M. B. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.) Co-Designing Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue with Contemplative Social Sciences (pp. 135-159). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-66592-4_9

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference?. Journal of Gender-Based Violence, 2(3), 465-479. doi:10.1332/239868018X15366982109807

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. In P. Pustulka, K. Slany, E. Guribye & M. Slusarczyk (Eds.) Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care (pp. 155-171). Peter Lang Publishing Group.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents’ work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy, 29(2), 292-304. doi:10.1177/0958928718758824

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., & Heir, T. (2018). Sexual assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open, 8(6). doi:10.1136/bmjopen-2018-021602

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M., & Heir, T. (2018). Post-traumatic stress reactions among individuals with visual impairments: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 41(18), 2111-2118. doi:10.1080/09638288.2018.1459884

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Nielsen, M. B., & Heir, T. (2018). Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 22(1), 43-50. doi:10.5498/wjp.v8.i1.43

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jakobsen, K. K., Stridbeck, U., & Langballe, Å. (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett, 18(2), 74-101. doi:10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Fjermestad, K., & Wentzel-Larsen, T. (2018). Change in post-traumatic cognitions mediates treatment effects for traumatized youth — A randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology, 65(2), 166-177. doi:10.1037/cou0000258

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kiamanesh, P., & Hauge, M. I. (2018). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women’s experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child & Family Social Work, 1-8. doi:10.1111/cfs.12615

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Knutsen, M. L., Knutsen, M. L., Czajkowski, N. O., & Ormhaug, S. M. (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy, 111, 119-126. doi:10.1016/j.brat.2018.10.010

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence, 33(16), 2579-2601. doi:10.1177/0886260516628290

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research, 28(2), 235-249. doi:10.1080/10503307.2016.1189617