Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Bok, avhandling

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. University of Bergen. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Bok, avhandling

Hansson, K. M., Siqveland, J., & Hafstad, G. S. (Red.) (2017). Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Bok, avhandling

Holt, S., Øverlien, C., & Devaney, J. (Eds.) (2017). Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers.

Bok, avhandling

Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.