Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Devaney, J., Bradbury-Jones, C., Macy, R. J., Øverlien, C., & Holt, S. (Eds.) (2021). The Routledge international handbook of domestic violence and abuse. Routledge.

Bok, avhandling

Gottzén, L., Bjørnholt, M., & Boonzaier, F. (Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bok, avhandling

Helseth, H., & Sletteland, A. (2021). Sig fra! Håndbok om seksuelle krenkelser. Staarup&co.

Bok, avhandling

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social responses in men’s narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Oslo: Oslo 07-Media. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Bok, avhandling

Cohen, J.A, Deblinger, E. & Mannarino, A.P. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom Oslo: Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. University of Bergen. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Bok, avhandling

Hansson, K. M., Siqveland, J., & Hafstad, G. S. (Red.) (2017). Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Bok, avhandling

Holt, S., Øverlien, C., & Devaney, J. (Eds.) (2017). Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers.

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. Oslo: Univeristetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.