Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Ziyada, M. M. (2022). Access to female genital cutting specialized services in Norway. Oslo: Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo. (Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo 978-82-348-0075-7). (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

(Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bok, avhandling

(Eds.) (2021). The Routledge international handbook of domestic violence and abuse. Routledge.

Bok, avhandling

Helseth, H., & Sletteland, A. (2021). Sig fra! Håndbok om seksuelle krenkelser. .

Bok, avhandling

Rueness, J. (2021). Child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. Oslo, Norway: Det medisinske fakultet, Universtitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Kruse, A. E. (2020). The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Bok, avhandling

Cohen, J.A, Deblinger, E. & Mannarino, A.P. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom Oslo: Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Bok, avhandling

(Eds.) (2017). Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers.

Bok, avhandling

K. Wold, T. G. Kalstad & K. M. Hansson (2017). Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Bok, avhandling

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Holt, T. (2014). Parental emotional reactions and their role in therapy for traumatized children and adolescents. A Norwegian treatment study With traumatized children and adolescents. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Grøvdal, Y. (2012). En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet. Unipub forlag. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Dyb, G. (2005). Posttraumatic stress reactions in children and adolescents. (Doktorgradsavhandling).