Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. University of Bergen. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Hansson, K. M., Siqveland, J., & Hafstad, G. S. (Red.) (2017). Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Bok, avhandling

Holt, S., Øverlien, C., & Devaney, J. (Eds.) (2017). Responding to Domestic Violence – Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers.

Bok, avhandling

Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.