Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2019). Omfanget av vold og overgrep mot eldre mennesker i Norge. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 124-140). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-07

Andre publikasjoner

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten.

Andre publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). Routledge.

Andre publikasjoner

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Andre publikasjoner

Øverlien, C., & Holt, S. (2018). Letter to the Editor: Research on Children Experiencing Domestic Violence. Journal of family Violence. doi:10.1007/s10896-018-9997-9

Andre publikasjoner

Revet, A., Hebebrand, J., Bhide, S., Bhide, S., Stene, L. E., Caseiro, J., Klauser, P., Conti, E., Et al, M. a., Deutz, M., . . . Wessing, I. et al. (2018). Dual training as clinician-scientist in child and adolescent psychiatry: are we there yet. European Child and Adolescent Psychiatry, 27(3), 263-265. doi:10.1007/s00787-017-1104-x

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Oslo: Visual lab.

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Andre publikasjoner

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. I K. M. Hansson, J. Siqveland & G. S. Hafstad (Red.) Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst (s. 135-148). Abstrakt forlag.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (s. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2016). «Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden». Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? I H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi, bind 2 (s. 312-343). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Andre publikasjoner

Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Hauge, M. I. (2012). Tause helseplager. Tidsskrift for Den norske legeforening, 132(01), 120.

Andre publikasjoner

Grøvdal, Y. (2009). Vi bør handle før volden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 3.