Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjekt

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Prosjekt

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep 2020

Prosjekt

Trust after Sexual Trauma

Prosjekt

Vold og overgrep i samiske samfunn

Prosjekt

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn II – forprosjekt

Prosjekt

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Kartlegging av Traumatiske Erfaringer og Symptomer – En internasjonal valideringsstudie.

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Prosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021 / Implementering av TF-CBT i Statens Barnehus 2020-2023

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Vold og rus – En longitudinell studie

Prosjekt

Vold, helse og reviktimisering – En longitudinell studie

Prosjekt

Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus

Prosjekt

Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR). Connecting Online and Offline Contexts and Risks.

Prosjekt

Foreldretvister og barns rettigheter

Prosjekt

ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold.

Prosjekt

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT