Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner

Prosjekt

Arbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivet

Prosjekt

Risiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

COPE Youth – COvid 19: Psychological health in youth during an Epidemic

Prosjekt

Disclosure

Prosjekt

Domestic violence shelters in Norway and Slovakia as arenas for support, interventions and awareness-raising

Prosjekt

En pille for smerten? Bruk av smertestillende, vanedannende medikamenter og utvikling av psykisk sykdom hos unge

Prosjekt

Volds- og overgrepserfaringer hos barn og unge henvist til psykisk helsevern: Forekomst og sammenheng mellom utsatthet og utøvelse

Prosjekt

BUP-ansattes erfaringer med barn og unge som utøver vold og overgrep

Prosjekt

Metodeutvikling mot kjønnslemlestelse – REPLACE Norge

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2022-2024

Prosjekt

Digitale seksuelle overgrep og krenkelser mot barn og unge – gjerningspersoner, fornærmede og arenaer

Prosjekt

Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

Prosjekt

Traumebehandling i Statens Barnehus

Prosjekt

Cognito: Examining the role of cognitive processes for long-term adjustment after trauma.

Prosjekt

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Prosjekt

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjekt

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Prosjekt

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep 2021

Prosjekt

Trust after Sexual Trauma

Prosjekt

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Prosjekt

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

Prosjekt

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

Prosjekt

Foreldretvister og barns rettigheter

Prosjekt

ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold

Prosjekt

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT