Aktuelt

Behandling etter gjentatte traumatiske hendelser

Bør personer som har opplevd mye traumatisk og mange traumatiske hendelser tilbys samme behandling som de som har opplevd bare én traumatisk hendelse? Dette har det vært usikkerhet om, inntil nå.

Skrevet av Marianne Skogbrott Birkeland

Det er godt dokumentert i mange studier at psykoterapeutiske behandlinger av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har effekt. Eksempler på slike behandlinger er traumefokusert kognitiv atferdsterapi og EMDR hos voksne.

Likevel har klinikere vært usikre på om metoder som EMDR og traumefokusert kognitiv atferdsterapi kan hjelpe personer med PTSD etter flere traumatiske hendelser. Eller om de bør tilby disse personene andre former for behandling.

Fungerer også for flere traumatiske hendelser

Til nå har det ikke blitt fastslått om effekten av psykoterapeutiske intervensjoner er avhengig av om lidelsen er forårsaket av én enkelt hendelse, eller flere traumatiske hendelser. Vil den samme behandlingen fungere for noen som har opplevd en trafikkulykke, og noen som har opplevd vold flere ganger gjennom barndommen, gjentatte seksuelle overgrep, eller krig?

Det viser seg at evidensbaserte behandlinger for posttraumatisk stresslidelse er effektive også etter å ha opplevd flere traumatiske hendelser.

Hvordan fant vi ut dette?

Sammen med en internasjonal gruppe av forskere fra Tyskland og England, har jeg vært med på å gjøre en metaanalyse hvor vi har undersøkt behandlingsdata fra rundt 10 600 pasienter. Forskergruppa har evaluert 137 empiriske artikler fra de siste 40 årene.

Vi konkluderte med at dataene viser at de evidensbaserte psykologiske intervensjonene vi har, er svært effektive i behandling av PTSD for personer som har opplevd flere traumatiske hendelser – faktisk er de omtrent like effektive som etter enkelthendelser.

Dette er veldig oppmuntrende nyheter både for pasienter og terapeuter. Artikkelen er nå publisert i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Les artikkelen: The efficacy of psychological interventions for adult post-traumatic stress disorder following exposure to single versus multiple traumatic events: a meta-analysis of randomised controlled trials

Implikasjoner for praksisfeltet

Dette nye forskningsfunnet har implikasjoner for klinisk praksis. Det kan bidra til å fjerne barrierer for å tilby personer som har opplevd repeterte traumatiske hendelser behandling som fokuserer på selve traumene.

Noen terapeuter kan være bekymret for om det å snakke om traumeopplevelser kan forverre pasientens symptomer, og er tilbakeholdne med å snakke direkte om disse. Funnene fra denne metaanalysen viser derimot at traumefokusert kognitiv atferdsterapi er mer effektivt enn ikke-traumefokuserte intervensjoner.

Den samme forskergruppa har også tidligere gjort en tilsvarende studie av behandling av barn med PTSD. Også her viste det seg at effekten av evidensbaserte behandlinger for posttraumatisk stresslidelse er omtrent like effektiv for barn som har opplevd multiple traumatiske hendelser som for dem som kun har opplevd en enkelthendelse.

Les artikkelen om behandling av barn med PTSD: Efficacy of psychological interventions for post-traumatic stress disorder in children and adolescents exposed to single versus multiple traumas: meta-analysis of randomised controlled trials

Her kan du lese flere innlegg på ITV-bloggen.