Helse-relatert livskvalitet hos norske brannskadepasienter

Moi, A. L., Wentzel-Larsen, T., Salemark, L., & Hanestad, B. R. (2003 October). Helse-relatert livskvalitet hos norske brannskadepasienter. Foredrag på Høstmøte, Norsk Plastikkirurgisk Forening, Oslo.