Kjønnslemlestelse – utbredelse og trender

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse - utbredelse og trender. Foredrag på Filmet for Nettportalen Lokalt Mot, Nett.