Tema: Vold og overgrep

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nær relasjoner

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nær relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskerne