Ansatte
Berthelsen, Mona Pressebilder

Berthelsen, Mona

Post. doc
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre

Kompetanseområder

Mental helse

Sykefravær

Arbeidsmiljø

Skiftarbeid

Kvantitative metoder

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Berthelsen, M., Pallesen, S., Bjorvatn, B., & Knardahl, S. (2015). Shift schedules, work factors, and mental health among onshore and offshore workers in the Norwegian petroleum industry. Industrial Health, 53(3), 280-292. doi:10.2486/indhealth.2014-0186

Berthelsen, M., Pallesen, S., Magerøy, N., Tyssen, R., Bjorvatn, B., Moen, B. E., & Knardahl, S. (2015). Effects of psychological and social factors in shiftwork on symptoms of anxiety and depression in nurses: A 1-year follow-up. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 57(10), 1127-1137. doi:10.1097/JOM.0000000000000532

Berthelsen, M., Skogstad, A., Lau, B., & Einarsen, S. (2011). Do they stay or do they go? A longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets of workplace bullying. International journal of manpower, 32(2), 178-193. doi:10.1108/01437721111130198

Lau, B., Finne, L. B., & Berthelsen, M. (2011). Deltakelse i arbeidslivet : helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48(8), 745-750.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Berthelsen, M. (2017). Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway. Universitetet i Bergen. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Berthelsen, M., Skogstad, A., Hauge, L. J., Nielsen, M. B., & Einarsen, S. (2008). Mobbing og utstøting i arbeidslivet: Resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse. Bergen: Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Andre publikasjoner

Berthelsen, M. (2017 November). How to think about a terror attack and associations with mental distress. Paper presented at 10th European Public Health Conference. Sustaining resilient and healthy communities., Stockholm.

Pressebilder