Ansatte
Brunovskis, Anette Pressebilder

Brunovskis, Anette

Forsker II
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 926 68 812

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Brunovskis, A. (2022). Identification work: Ambivalence, qualms and resistance in social workers’ identification of trafficking victims. International Social Work. doi:10.1177/00208728221126263

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2019). Identification of trafficking victims in Europe and the former Soviet Union. In J. B. Clark & S. Poucki (Eds.) The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery (pp. 339-359). Sage Publications. doi:10.4135/9781526436146.n17

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2019). Identifying trafficked migrants and refugees along the Balkan route. Exploring the boundaries of exploitation, vulnerability and risk. Crime, law and social change, 1-14. doi:10.1007/s10611-019-09842-9

Brunovskis, A., & Skilbrei, M. L. (2018). Individual or Structural Inequality? Access and Barriers in Welfare Services for Women Who Sell Sex. Social Inclusion, 6(3), 310-318. doi:10.17645/si.v6i3.1534

Brunovskis, A. (2016). Special rights within universal welfare : assistance to trafficking victims in Norway. Journal of Comparative Social Work, 11(1), 33. doi:10.31265/jcsw.v11i1.134

Brunovskis, A., & Skilbrei, M. L. Ø. (2016). Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers. Anti-Trafficking Review, 6. doi:10.14197/atr.20121662

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2016). Doing No Harm – Ethical Challenges in Research with Trafficked Persons. In D. Siegel & R. de Wildt (Eds.) Ethical concerns in research on human trafficking (pp. 137-154). Springer. doi:10.1007/978-3-319-21521-1

Brunovskis, A. (2015). Innlevelse, kunnskap og erfaring. Å legge til rette for godt skjønn. I H. Fossheim & H. C. Ingierd (Red.) Etisk skjønn i forskning (s. 51-60). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215025162-2015-05

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2013). Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. Qualitative Social Work, 12(4), 454-472. doi:10.1177/1473325011435257

Brunovskis, A. (2010). Irregular migration research in Norway: Reflections on research ethics and methodological challenges based on a methods development project. In T. L. Thomsen, M. B. Jørgensen, S. Meret, K. Hviid & H. Stenum (Eds.) Irregular migration in a Scandinavian perspective. Shaker Verlag.

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2010). Untold Stories: Biases and Selection Effects in Research with Victims of Trafficking for Sexual Exploitation. International migration, 48(4), 1-37. doi:10.1111/j.1468-2435.2010.00628.x

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2008). Agency or illness: conceptualization of trafficking victims’ choices and behaviors in the assistance system. Gender, Technology and Development, 12(1), 53-76.

Brunovskis, A. (2007). Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1, 21-36.

Tyldum, G., & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International migration, 43(1/2), 17-34. doi:10.1111/j.0020-7985.2005.00310.x

Brunovskis, A., & Ugland, T. (2003). Alcohol Consumption in the Baltic States. Developments from 1994 to 1999. Fafo-notat(4).

Rapporter

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2015). Preventing human trafficking. Positive Deviance methodology in practice. Oslo: Fafo.

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2015). Reframing trafficking prevention. Lessons from a «Positive Deviance» approach. Oslo: Fafo.

Brunovskis, A. (2013). Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år. Oslo: Fafo.

Brunovskis, A. (2012). Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies. A comparative analysis of reflection periods and related residence permits in the Nordic countries, Belgium and Italy. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (TemaNord 556).

Andre publikasjoner

Flatø, H., Bjørkhaug, I., Brunovskis, A., & Christophersen, M. (2021). Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur. Fafo-notat.

Skilbrei, M. L. Ø., & Brunovskis, A. (2014). The evaluation of the Sex Purchase Act brings us no closer to a conclusion. fafo.no.

Skilbrei, M. L. Ø., & Brunovskis, A. (2014). Vi vet ikke om loven virker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Brunovskis, A. (2012). A penny for your thoughts – å betale deltagere i forskning. I H. Fossheim & H. C. Ingierd (Red.) Forskning og penger (s. 45-64). Oslo: Forskningsetiske komiteer.

Pressebilder