Ansatte
 

Førde, Kristin Engh

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 988 22 662

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2021). «Basically, I am here to help you»: Police conversation interventions in the prevention of radicalisation and violent extremism as a pastoral technique of power. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK), 108(2), 311-326. doi:10.7146/ntfk.v108i2.128526

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Førde, K. E. (2018). «Dette ble min eneste mulighet» : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(1/2), 29-46. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03

Førde, K. E. (2018). «’Dette ble min eneste mulighet’. Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India». Tidsskrift for kjønnsforskning(2).

Førde, K. E. (2017). “Fair Play in a Dirty Field? – The Ethical Work of Commissioning Surrogacy in India”. In M. Lie & N. Lykke (Eds.) Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions (pp. 37-48). Routledge.

Førde, K. E., & Fjeld, H. E. (2013). “I et land langt borte … Forskning om surrogati”. Nytt Norsk Tidsskrift(2).

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Øverland, G., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Førde, K. E. (2017). Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India. Oslo: Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Andre publikasjoner

Førde, K. E. (2020 January). Elektiv eggfrysing i en pronatalistisk nordisk velferdsstat. Paper presented at Sosiologiforeningens vinterseminar.

Førde, K. E. (2019 November). Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet. Foredrag på Ungdatakonferansen.

Førde, K. E. (2019 September). Elective egg freezing in a pronatalist late modern welfare state. Paper presented at XI AFIN INTERNATIONALCONFERENCE: TOWARDS REPRODUCTIVE (IN)JUSTICE?: MOBILITIES, TECHNOLOGIES, LABOURINGS & DECISIONS.

Førde, K. E. (2019). Sara Ahmed: Living a feminist life – bokanmeldelse. Tidsskrift for kjønnsforskning(2).

Førde, K. E. (2018 February). Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn. Foredrag på Sosiologforeningens vinterseminar, Hafjell.

Førde, K. E. (2018 November). Violent Extremism in the 21st century. Paper presented at The 2nd Nordic conference on violent extremism: Theory and Practice, Universitetet i Oslo.