Ansatte
Førde, Kristin Engh Pressebilder

Førde, Kristin Engh

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Førde, K. E. (2018). «Dette ble min eneste mulighet» : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(1/2), 29-46. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Rapporter

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Andre publikasjoner

Førde, K. E. (2018 February). Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn. Foredrag på Sosiologforeningens vinterseminar, Hafjell.

Førde, K. E. (2018 November). Violent Extremism in the 21st century. Paper presented at The 2nd Nordic conference on violent extremism: Theory and Practice, Universitetet i Oslo.

Pressebilder