Ansatte
Førde, Kristin Engh Pressebilder

Førde, Kristin Engh

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Førde, K. E. (2018). «Dette ble min eneste mulighet» : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(1/2), 29-46. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Pressebilder