Ansatte
Aakvaag, Helene Flood Pressebilder

Aakvaag, Helene Flood

Forsker II / PhD
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 958 15 786

Kompetanseområder

– vold og overgrep i nære relasjoner

– traumerelatert skyld og skam

– vold og rusmiddelbruk

 

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2023

Havermans, D. C. D., Hoeboer, C. M., Sobczak, S., Primasari, I., Coimbra, B. M., Hovnanyan, A., Novakovic, I. Z., Langevin, R., Aakvaag, H. F., Grace, E., Dragan, M., Lueger-Schuster, B., El-Hage, W., & Olff, M. (2023). The mental health impact of the COVID-19 pandemic and exposure to other potentially traumatic events up to old age. Journal of Traumatic Stress. doi:10.1002/jts.22937

Stangeland, H., Aakvaag, H. F., Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Wentzel-Larsen, T., Storheim, K., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Problematic alcohol use in young adults exposed to childhood trauma: The Trøndelag Health (HUNT) Study. Journal of Traumatic Stress, 36(5), 968-979. doi:10.1002/jts.22965

2022

Stangeland, H., Handal, M., Skurtveit, S. O., Aakvaag, H. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Zwart, J. A. H., Storheim, K., & Stensland, S. (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-12. doi:10.1007/s00787-022-02066-8

2021

Olff, M., Primasari, I., Qing, Y., Coimbra, B. M., Hovnanyan, A., Grace, E., Williamson, R. E., Hoeboer, C. M., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Bakker, A., Bröcker, E. E., Cantoni, L., Cloitre, M., de Soir, E. L., Dragan, M., Dyregrov, A., El-Hage, W., Ford, J. D., Haagsma, J. A., Javakhishvili, J. D., Kassam-Adams, N., Kristensen, C. H., Langevin, R., Lanza, J. A., Lueger-Schuster, B., Manickam, L. S. S., Marengo, D., Mello, M. F., Nickerson, A., Oe, M., Ozgen, M. H., Rabellino, D., Sales, L., Salgado, C., Schellong, J., Schnyder, U., Seedat, S., Semenova, N. B., Smith, A. J., Sobczak, S., ter Heide, J. J., Vazquez, C., Videira Pinto, J., Wagner, A. C., Wang, L., & Zrnic, I. (2021). Mental health responses to COVID-19 around the world. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). doi:10.1080/20008198.2021.1929754

2019

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 111-131). .

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00094-8

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of Different Types of Childhood Violence and the Risk of Revictimization. Violence against Women, 25(14), 1696-1716. doi:10.1177/1077801218818381

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of different types of childhood violence and the risk of revictimization. Violence against Women.

2018

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S.Felix, E. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2017.1418570

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine, 211, 183-189. doi:10.1016/j.socscimed.2018.06.002

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2018). But were you drunk? Intoxication during sexual assault in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 9. doi:10.1080/20008198.2018.1539059

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

2017

Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Adjukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., Brewer, D., Cloitre, M., Dyb, G., Frewen, P., Lanza, J., Le Brocque, R., Lueger-Schuster, B., Mwiti, G. K., Oe, M., Rosner, R., Schellong, J., Shigemura, J., Wu, K., & Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 8. doi:10.1080/20008198.2017.1403257

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women, 23(13), 1601-1619. doi:10.1177/1077801216664427

2016

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., & Øverlien, C. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge – definisjoner og typologisering. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 265-280). Universitetsforlaget.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders, 204, 16-23. doi:10.1016/j.jad.2016.06.004

2015

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

2014

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress, 27(5), 618-621. doi:10.1002/jts.21957

2012

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012). The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi:10.3402/ejpt.v3i0.19709

2011

Stensland, S., & Aakvaag, H. F. (2011). Inndeling og forekomst av belastende hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 67-67.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 60-63.

2010

Knudsen, A. K., Øverland, S., Aakvaag, H. F., Harvey, S. B., Hotopf, M., & Mykletun, A. (2010). Common mental disorders and disability pension award: Seven year follow-up of the HUSK study. Journal of Psychosomatic Research, 69(1), 59-67. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.03.007

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2023).

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.

Andre publikasjoner

2024

Glad, K. A., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G. A., & Thorsen, S.Thoresen, S. (2024). What will others think of me? The longitudinal association between trauma-related shame and guilt and psychopathology after a terror attack. BJPsych Open, 10(1). doi:10.1192/bjo.2023.624

2020

Olff, M., Bakker, A., Frewen, P., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Brewer, D., . . . Schnyder, U. et al. (2020). Screening for consequences of trauma–an update on the global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1752504

2019

Thoresen, S., & Aakvaag, H. F. (2019 August). Vold i oppveksten Varige spor. Foredrag på Foredrag hos trygderetten.

Aakvaag, H. F. (2019 April). Skam og skyld etter vold og overgrep. Foredrag på TF-CBT konferansen 2019.

Aakvaag, H. F. (2019 November). Betydningen av skam etter vold og overgrep. Foredrag på Fagmøte hos MiRa ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Aakvaag, H. F. (2019 November). Er skammen kommet for å bli?. Foredrag på Svein Mossiges avslutningsseminar på Vitenskapsakademiet.

Aakvaag, H. F. (2019 November). Rus og vold. Foredrag på Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet?.

Aakvaag, H. F. (2019 November). Vold i oppveksten varige spor. Foredrag på Fagmøte hos BUF Dir.

Aakvaag, H. F. (2019 October). Betydningen av skam etter overgrep. Foredrag på Landsforeningen mot seksuelle overgrep fagmøte.

Aakvaag, H. F., Stensland, S., & Dyb, G. (2019 June). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks. Paper presented at European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) biannual meeting, Rotterdam.

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 March). Vold i oppveksten Varige spor. Foredrag på Frokstseminar og rapportlansering NKVTS.

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2019 September). Alcohol use in victims of childhood family violence and sexual abuse: Risk of revictimization and problematic drinking in young adulthood. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 October). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater. Foredrag på Fagdag v/Oslo krisesenter, Oslo.

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 September). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater. Foredrag på Lansering av KRIPOS’ rapport «Alvorlig vold mot små barn».

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

2018

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018 November). Violence-related shame, loneliness and health. An investigation of loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Washington DC.

Thoresen, S., Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Birkeland, M. S. (2018 August). Childhood violence and long-term consequences: Three lessons learned from a longitudinal study. Paper presented at The 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Torshavn.

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (2018 November). Does shame have a timeline_Measuring shame following childhood violence and adulthood victimization. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) annual conference, Washington D.C.

Strøm, I. F., & Aakvaag, H. F. (2018 November). Impaired Functioning in Young Adults Exposed to Childhood Violence. Paper presented at The 141st American Public Health Association (APHA) Annual Meeting and Exposition, San Diego.

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2018 November). Trajectories of Alcohol use in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Annual Meeting, Washington D.C.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., & Thoresen, S. (2018). Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet. Forskning.no.

2017

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2017 November). But Were you Drunk? Substance Use During Sexual Assault in Norway. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies.

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2017 November). Characteristics of different types of childhood violence and the risk of revictimization. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies.

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Visual lab.

2016

Thoresen, S., & Aakvaag, H. F. (2016 May). Gendered consequences of violence? Mental health, shame and social support. Paper presented at Seminar with professor Sylvia Walby, Oslo.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Aakvaag, H. F. (2016 December). Skammen etter volden. Et utdrag av avhandlingen. Foredrag på Sanitetskvinnenes forskningskonferanse.

Aakvaag, H. F. (2016 February). Vold, skam og skyld, og reviktimisering. Foredrag på Bud Dir fagmøte.

Aakvaag, H. F. (2016 October). Vold, skyld og skam. Foredrag på Stiftelsesmøte Gjøvik sanitetsforening, Gjøvik.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 July). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Paper presented at International Congress of Psychology, Yokohama.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 November). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse. Paper presented at International Society of Traumatic Stress Studies 32nd annual meeting, Dallas, Texas.

Aakvaag, H. F. (2016). Skammen etter volden. Dagbladet.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre skammer seg og føler skyld. Folkehelsen : Sanitetsforeningens blad.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre sliter med skam og skyldfølelse. Psykisk helse, 7-7.

2015

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 June). Revictimization in light of the total burden of parental violence. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 September). Revictimization in light of the total burden of domestic violence. Paper presented at European conference on domestic violence.

2013

Aakvaag, H. F. (2013 November). SKAM: hva er den, hva handler den om og hvordan kan den kartlegges. Foredrag på RVTS fagdag om skam, Gaustad sykehus.

Aakvaag, H. F. (2013 September). Å sette ord på vold mot barn – Definisjoner og typologisering. Foredrag på ISTSS seminar Oslo, Oslo.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 June). Shame in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at European Society of Traumatic Stress Studies Conference, Bologna.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 November). Shame and Guilt in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at Interntional Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

2012

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012 October). The day Norway cried. Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attack in Oslo and on Utøya Island. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2012, Los Angeles.

2011

Aakvaag, H. F., Hjemdal, O. K., & Thoresen, S. (2011 June). Measurement of Exposure for Potentially Traumatic Events in Adulthood: Review of Selected Instruments. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

2010

Knudsen, A. K., Øverland, S., Aakvaag, H. F., Harvey, S. B., Hotopf, M., & Mykletun, A. (2010 November). Common mental disorders and disability pension award: seven year follow-up of the HUSK study. Paper presented at 3rd European Public Health Conference (EUPHA), Amsterdam.

Pressebilder