Ansatte
Aakvaag, Helene Flood Pressebilder

Aakvaag, Helene Flood

Forsker II (i permisjon) / PhD
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Kompetanseområder

– vold og overgrep i nære relasjoner

– traumerelatert skyld og skam

– vold og rusmiddelbruk

 

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S.Felix, E. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2017.1418570

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine, 211, 183-189. doi:10.1016/j.socscimed.2018.06.002

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2018). But were you drunk? Intoxication during sexual assault in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 9.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000373

Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Adjukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., Brewer, D., Cloitre, M., Dyb, G., Frewen, P., Lanza, J., Le Brocque, R., Lueger-Schuster, B., Mwiti, G. K., Oe, M., Rosner, R., Schellong, J., Shigemura, J., Wu, K., & Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 8. doi:10.1080/20008198.2017.1403257

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Adult Victimization in Female Survivors of Childhood Violence and Abuse: The Contribution of Multiple Types of Violence. Violence against Women, 23(13), 1601-1619. doi:10.1177/1077801216664427

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., & Øverlien, C. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge – definisjoner og typologisering. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 265-280). Universitetsforlaget.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders, 204, 16-23. doi:10.1016/j.jad.2016.06.004

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress, 27(5), 618-621. doi:10.1002/jts.21957

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012). The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi:10.3402/ejpt.v3i0.19709

Stensland, S., & Aakvaag, H. F. (2011). Inndeling og forekomst av belastende hendelser. PAIDOS, 29(2), 67-67.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. PAIDOS, 29(2), 60-63.

Knudsen, A. K., Øverland, S., Aakvaag, H. F., Harvey, S. B., Hotopf, M., & Mykletun, A. (2010). Common mental disorders and disability pension award: Seven year follow-up of the HUSK study. Journal of Psychosomatic Research, 69(1), 59-67. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.03.007

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. Oslo: Univeristetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Andre publikasjoner

2018

Stensland, S., Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., & Thoresen, S. (2018). Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet. Forskning.no.

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (2018 November). Does shame have a timeline_Measuring shame following childhood violence and adulthood victimization. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) annual conference, Washington D.C.

2017

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2017 November). Characteristics of different types of childhood violence and the risk of revictimization. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies.

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Oslo: Visual lab.

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2017 November). But Were you Drunk? Substance Use During Sexual Assault in Norway. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies.

2016

Thoresen, S., & Aakvaag, H. F. (2016 May). Gendered consequences of violence? Mental health, shame and social support. Paper presented at Seminar with professor Sylvia Walby, Oslo.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Aakvaag, H. F. (2016 December). Skammen etter volden. Et utdrag av avhandlingen. Foredrag på Sanitetskvinnenes forskningskonferanse.

Aakvaag, H. F. (2016 February). Vold, skam og skyld, og reviktimisering. Foredrag på Bud Dir fagmøte.

Aakvaag, H. F. (2016 October). Vold, skyld og skam. Foredrag på Stiftelsesmøte Gjøvik sanitetsforening, Gjøvik.

Aakvaag, H. F. (2016). Skammen etter volden. Dagbladet.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre skammer seg og føler skyld. Folkehelsen : Sanitetsforeningens blad.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre sliter med skam og skyldfølelse. Psykisk helse, 7-7.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 July). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Paper presented at International Congress of Psychology, Yokohama.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 November). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse. Paper presented at International Society of Traumatic Stress Studies 32nd annual meeting, Dallas, Texas.

2015

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 September). Revictimization in light of the total burden of domestic violence. Paper presented at European conference on domestic violence.

2013

Aakvaag, H. F. (2013 November). SKAM: hva er den, hva handler den om og hvordan kan den kartlegges. Foredrag på RVTS fagdag om skam, Gaustad sykehus.

Aakvaag, H. F. (2013 September). Å sette ord på vold mot barn – Definisjoner og typologisering. Foredrag på ISTSS seminar Oslo, Oslo.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 June). Shame in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at European Society of Traumatic Stress Studies Conference, Bologna.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 November). Shame and Guilt in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at Interntional Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

2012

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012 October). The day Norway cried. Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attack in Oslo and on Utøya Island. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2012, Los Angeles.

2010

Knudsen, A. K., Øverland, S., Aakvaag, H. F., Harvey, S. B., Hotopf, M., & Mykletun, A. (2010 November). Common mental disorders and disability pension award: seven year follow-up of the HUSK study. Paper presented at 3rd European Public Health Conference (EUPHA), Amsterdam.

Pressebilder