Ansatte
Hjorthol, Toril

Hjorthol, Toril

Redaksjonsmedarbeider
Enhet: Formidlingsstab
Telefon: 22 59 55 00

Kompetanseområder

  • kultur- og samfunnspsykologi
  • barn med skadelig seksuell atferd
  • enslige mindreårige flyktninger
  • forskningsformidling

Prosjekter

Rapporter

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Andre publikasjoner

Øverli, I. T., Vorland, N., Kruse, A. E., Hjorthol, T., & Blix, I. (2018). «Også disse barnas beste»: Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.