Ansatte
Birkeland, Inger Elise Pressebilder

Birkeland, Inger Elise

Direktør / cand. mag.
Enhet: NKVTS
Telefon: 954 34 633

Kompetanseområder

– Offentlig sektor generelt, helsesektoren spesielt

– Strategi. Organisasjons- og endringsstrategi. Omstilling

– Utredning

– Lederutvikling

Birkeland har i perioden 1998-2005 arbeidet som
senior-/sjefskonsulent ved IBM consulting Services og har bl a hatt en
rekke oppdrag innenfor helse- og undervisningssektoren. Fra 1978-1983
arbeidet hun i Helsedirektoratet, i periodene 1983-1992 og 1997-1998 som
rådgiver i Sosial- og helsedepartementet og fra 1992-1996 som politisk
rådgiver ved statsministerens kontor. Birkeland var fra 1992-1996 medlem
av Oslo Bystyre, og hun har hatt og har en rekke styreverv (bl a
Landsstyret Den norske Turistforening, Sparebanken Bien,
Vestlandsforskning).

Pressebilder