Ansatte
Askeland, Ingunn Rangul Pressebilder

Askeland, Ingunn Rangul

Forsker II / dr. psychol.
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 901 66 952

Kompetanseområder

– behandling/kunnskap om voldsutøvere
– voldsutsatte kvinner og menn

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Askeland, I. R., Birkeland, M. S., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Frontiers in Psychology, 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.710294

Mohaupt, H., Duckert, F., & Askeland, I. R. (2020). How Do Memories of Having Been Parented Relate to the Parenting-Experience of Fathers in Treatment for Intimate Partner Violence? A Phenomenological Analysis. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-020-00210-z

Mohaupt, H., Duckert, F., & Askeland, I. R. (2019). How Do Men in Treatment for Intimate Partner Violence Experience Parenting their Young Child? A Descriptive Phenomenological Analysis. Journal of Family Violence, june, 1-13. doi:10.1007/s10896-019-00083-x

Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193

Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi:10.1136/bmjopen-2013-004485

Askeland, I. R., & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway. Violence and Victims, 28(5), 822-831. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-12-00137

Askeland, I. R., Evang, A., & Heir, T. (2011). Association of violence against partner and former victim experiences: A sample of clients voluntarily attending therapy. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1095-1110. doi:10.1177/0886260510368152

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Askeland, I. R. (2015). Men voluntarily in treatment for violent behavior aginst a female partner: Who are they? : Violent behavior, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2016).

Moen, L. H., Askeland, I. R., & Holt, T. (2016). Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J. F., Heir, T., & Tjersland, O. A. (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre publikasjoner

Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2017 May). Hvor kan barna få hjelp? – eksisterende behandlingstilbud og mulige veier å gå fremover. Foredrag på Barn og unge med skadelig seksuell atferd, Fredrikstad.

Askeland, I. R. (2016 January). Hvem er voldsutøverene som går i behandling?. Foredrag på Nasjonalt fagseminar om vold i nære relasjoner, Kripos, Oslo.

Askeland, I. R., & Moen, L. H. (2016 August). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på SaLTo-seminar, Møtesenteret Storgata 51, Oslo.

Askeland, I. R., Nilsen, L. G., & Moen, L. H. (2016 September). Behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Norge. Foredrag på Nordisk nettverksmøte, København.

Moen, L. H., Askeland, I. R., Holt, T., & Nilsen, L. G. (2016 May). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, City Conference Centre, Folkets hus, Stockholm.

Askeland, I. R., & Lømo, B. 2015. Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Film, frokostseminar 10.11.2015, 53:26 minutter).

Hellevik, P., Øverlien, C., Askeland, I. R., & Lømo, B. (2013 September). Ungdoms voldsutsatthet i en digital hverdag. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Felix konferansesenter.

Pressebilder