Ansatte
 

Iversen, Maria

Stipendiat
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Iversen, M., Kilvik, A., & Malmedal, W. K. (2015). Sexual Abuse of Older Residents in Nursing Homes. A Focus Group Interview of Nursing Home Staff. Nursing Research and Practice. doi:10.1155/2015/716407

Malmedal, W. K., Iversen, M. H., & Kilvik, A. (2015). Sexual Abuse of Older Nursing Home Residents: A Literature Review. Nursing Research and Practice, 2015. doi:10.1155/2015/902515

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Sæbø, V. F., Kilvik, A. T., & Iversen, M. H. (2016 November). Sexual abuse of older nursing home residents- results from a Norwegian pilot study. Paper presented at Nursing Home Research International Working group, Barcelona.