Ansatte

Langballe, Åse

Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog
 
Telefon: 975 92 190

Kompetanseområder

– kommunikasjon med barn

– barn som vitner

– seksuelle overgrep mot barn

– pedagogisk psykologisk rådgivning

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre publikasjoner