Ansatte
Laukvik, Erlend Høen

Laukvik, Erlend Høen

Fungerende prosjektleder
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 225 95 500

Kompetanseområder

– Arbeids- og organisasjonspsykologi

– Lederutvikling

– Traumebehandling

– Implementering av kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Laukvik, E. H., Egeland, K., & Skar, A. M. S. (2010 September). Translation and Adaptation of LOCI for Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norwegian Child and Adult Mental Health Care Services. Paper presented at Society for Implementation Research Collaboration, 2019 biennial, Seattle.