Ansatte
Granly, Lene Beate Pressebilder

Granly, Lene Beate

Psykologspesialist / cand. psychol.
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 936 90 173

Kompetanseområder

– psykologisk behandling av barn og unge

– kognitiv atferdsterapi

– rus og avhengighetsproblematikk

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Egeland, K., Granly, L., Hoaas, L. E. C., Hukkelberg, S. S., Indregard, T., Stormyren, S., & Wentzel-Larsen, T. (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 356-369. doi:10.1080/15374416.2013.822307

Jensen, T. K., Fjermestad, K., Granly, L., & Wilhelmsen, N. (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1177/1359104513499356

Jensen, T. K., Granly, L., Hoaas, L. E., & Stormyren, S. (2012). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge som har vært utsatt for traumer. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 169-199). Gyldendal Akademisk.

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022).

Andre publikasjoner

Jensen, T., Granly, L., Hoaas, L. E. C., & Stormyren, S. (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 239-265). Gyldendal Akademisk.

Fagermoen, E. M., Granly, L., & Husebø, G. K. (2017 June). Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) and Complex Trauma. Paper presented at The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference (ESTSS).

Granly, L. (2017 January). TF-CBT. Foredrag på Fagnettverkssamling, Tromsø.

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., Granly, L., & Jensen, T. K. (2016 December). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies, Dallas.

Granly, L., & Holt, T. (2014 November). Barn og unge utsatt for traumer. Samtaler og oppfølging. Foredrag på Nasjonalt seminar for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere, Gardemoen.

Pressebilder