Ansatte
Granly, Lene Beate Pressebilder

Granly, Lene Beate

Psykologspesialist / cand. psychol.
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 936 90 173

Kompetanseområder

Kompetanseområder:

  • Behandling av traumeutsatte barn og unge
  • Traumefokusert kognitiv atferdsterapi 
  • Implementering og implementeringsledelse

Jeg ble utdannet psykolog i 1995, og psykologspesialist i 2005. De første årene som psykolog jobbet jeg i rusfeltet, så med den bakgrunnen var det naturlig med spesialisering i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. De neste 10 årene jobbet jeg ved BUP Nedre Romerike, hvor jeg var teamleder for et av generalistteamene og del av lederteam. I den perioden gjennomførte jeg også en videreutdanning som veileder i kognitiv terapi. Jeg var også den gang opptatt av traumer og ble godkjent EMDR-terapeut.  

Fra 2008 deltok jeg som terapeut i den første norske TF-CBT studien, og i 2010 ble jeg rekruttert til å drive opplæring i metoden ved NKVTS. Jeg har vært med i nasjonal implementering av TF-CBT i norske BUPer siden oppstart av prosjektet i 2012, i noen år også som daglig leder. Gjennom deltagelse i prosjektet i mer enn 10 år, har jeg opparbeidet mye erfaring med alle sider av implementeringsarbeid, fra opplæring av behandlere til lederoppfølging, de siste årene også med programmet for implementeringsledelse, LOCI. Det har vært mye spennende utviklingsarbeid og meningsfull deltagelse i forskning, hovedsakelig knyttet til TF-CBT og implementeringen, men også annen forskning ved NKVTS.

Jeg opplever at jeg i mitt arbeid er heldig som har mulighet for å bidra til at så mange barn og unge som strever etter traumatiske hendelser både kan oppdages og få en behandling som er virksom, slik at de kan komme i gang med utviklingen sin igjen og leve gode liv.

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Egeland, K., Granly, L., Hoaas, L. E. C., Hukkelberg, S. S., Indregard, T., Stormyren, S., & Wentzel-Larsen, T. (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 356-369. doi:10.1080/15374416.2013.822307

Jensen, T. K., Fjermestad, K., Granly, L., & Wilhelmsen, N. (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1177/1359104513499356

Jensen, T. K., Granly, L., Hoaas, L. E., & Stormyren, S. (2012). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge som har vært utsatt for traumer. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 169-199). Gyldendal Akademisk.

Rapporter

Birkeland, M. S., Blestad, C., Granly, L., Knutsen, M. L., Ormhaug, S. M., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2024). Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2024).

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2022).

Andre publikasjoner

Jensen, T., Granly, L., Hoaas, L. E. C., & Stormyren, S. (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 239-265). Gyldendal Akademisk.

Granly, L. (2017 January). TF-CBT. Foredrag på Fagnettverkssamling, Tromsø.

Fagermoen, E. M., Granly, L., & Husebø, G. K. (2017 June). Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) and Complex Trauma. Paper presented at The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference (ESTSS).

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., Granly, L., & Jensen, T. K. (2016 December). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies, Dallas.

Granly, L., & Holt, T. (2014 November). Barn og unge utsatt for traumer. Samtaler og oppfølging. Foredrag på Nasjonalt seminar for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere, Gardemoen.

Pressebilder