Ansatte
Lingaas, Ingebjørg Pressebilder

Lingaas, Ingebjørg

Prosjektkoordinator / MaPH
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 973 75 326

Kompetanseområder

Kvalitativ metode

Feltarbeid

Gjengkriminalitet i Sør-Afrika

Maskulinitet og helse

Kjønn og raseproblematikk i et post-kolonial og post-apartheid Sør-Afrika

Prosjekter

Pressebilder