Ansatte
Ziyada, Mai Mahgoub Pressebilder

Ziyada, Mai Mahgoub

Stipendiat
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 458 35 601

Kompetanseområder

  • Reproduktiv helse og folkehelse
  • Helsepolitikk
  • Minoritetshelse
  •  Kjønnslemlestelse/ kvinnelig omskjæring
  • Stigmatisering

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

Rapporter

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Andre publikasjoner

Bendiksen, B., Heir, T., Ziyada, M. M., Lien, I. L., Minteh, F., & Kuye, R. (2018 November). Trauma and Female Genital Cutting (FGC) in 12-year-old Gambian Girls. Paper presented at ISTSS 34 th annual meeting, Washington DC.

Ziyada, M. M. (2018 October). Hva er dagens status?. Foredrag på Debatt – Kjønnslemlestelse – hva slags hjelp trenger kvinnene?, Kulturhuset, Oslo.

Lunde, I. B., & Ziyada, M. M. (2017 March). Intimkirurgi og kjønnslemlestelse: To sider av samme sak?. Foredrag på Tyranni eller velvære? Markering av kvinnedagen, Molde.

Ziyada, M. M. (2017 June). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. Paper presented at 2nd International Academic Seminar on FGM research: ‘Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe’., Brussels.

Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2016). Rettferdighet og hykleri i innvandringsdebatten. Dagbladet.no.

Ziyada, M. M. (2016 September). Factors influencing the use of FGM/C specialized Health services by children and youth in Norway: preliminary findings of an ongoing study. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Faktorer som påvirker barns og ungdoms bruk av helsetjenester: Foreløpige funn. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Kjønnslemlestelse, utbredelse internasjonalt og i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Magnitude of FGM/C in Norway. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge – et lite problem. NRK Ytring.

Pressebilder