Ansatte
Ziyada, Mai Mahgoub Pressebilder

Ziyada, Mai Mahgoub

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 458 35 601

Kompetanseområder

  • Reproduktiv helse og folkehelse
  • Helsepolitikk
  • Minoritetshelse
  •  Kjønnslemlestelse/ kvinnelig omskjæring
  • Stigmatisering

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

Rapporter

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Andre publikasjoner

Ziyada, M. M. (2019 June). Sexual scripts and acceptance of healthcare services related to FGC among Somali and Sudanese in Norway. Paper presented at Seminar om økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner, Drammen.

Ziyada, M. M. (2019 May). Sexual scripts and perceptions of healthcare needs related to FGC among Sudanese and Somali in Norway. Paper presented at 3d international expert meeting on management and prevention of female genital mutilation / cutting, Brussels.

Ziyada, M. M. (2019 September). Kvinnehelse og kjønnslemlestelse. Foredrag på Barnevern, Kvinnehelse og Forebyggendearbeid, Oslo.

Bendiksen, B., Heir, T., Ziyada, M. M., Lien, I. L., Minteh, F., & Kuye, R. (2018 November). Trauma and Female Genital Cutting (FGC) in 12-year-old Gambian Girls. Paper presented at ISTSS 34 th annual meeting, Washington DC.

Ziyada, M. M. (2018 October). Hva er dagens status?. Foredrag på Debatt – Kjønnslemlestelse – hva slags hjelp trenger kvinnene?, Kulturhuset, Oslo.

Lunde, I. B., & Ziyada, M. M. (2017 March). Intimkirurgi og kjønnslemlestelse: To sider av samme sak?. Foredrag på Tyranni eller velvære? Markering av kvinnedagen, Molde.

Ziyada, M. M. (2017 June). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. Paper presented at 2nd International Academic Seminar on FGM research: ‘Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research. Experiences from Africa and Europe’., Brussels.

Ziyada, M. M. (2017). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. In E. Leye & G. Coene (Eds.) Researchig female genital mutilation/cutting (pp. 119-122). Brussel: Brussel Uiversity Press.

Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2016). Rettferdighet og hykleri i innvandringsdebatten. Dagbladet.no.

Ziyada, M. M. (2016 September). Factors influencing the use of FGM/C specialized Health services by children and youth in Norway: preliminary findings of an ongoing study. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Faktorer som påvirker barns og ungdoms bruk av helsetjenester: Foreløpige funn. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Kjønnslemlestelse, utbredelse internasjonalt og i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Ziyada, M. M. (2016 September). Magnitude of FGM/C in Norway. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge – et lite problem. NRK Ytring.

Pressebilder