Ansatte
Jakobsen, Marianne Pressebilder

Jakobsen, Marianne

Forsker II / spesialist i psykiatri
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 480 23 928

Kompetanseområder

– Psykoterapi av traumatiserte; særlig torturofre
– EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Kartlegging av psykisk helse hos flyktninger

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Opheim, E., Andersen, P. N., Jakobsen, M., Aasen, B., & Kvaal, K. (2019). Poor quality in systematic reviews on PTSD and EMDR – an examination of search methodology and reporting. Frontiers in Psychology, 10(JULY). doi:10.3389/fpsyg.2019.01558

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., & Heir, T. (2017). Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment. Transcultural Psychiatry, 54(5-6), 611-625. doi:10.1177/1363461517722868

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). The impact of the asylum process on mental health: A longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway. BMJ Open, 7(6). doi:10.1136/bmjopen-2016-015157

Meyer DeMott, M. A., Jakobsen, M., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). A controlled early group intervention study for unaccompanied minors: Can Expressive Arts alleviate symptoms of trauma and enhance life satisfaction. Scandinavian Journal of Psychology, 58(6), 510-518. doi:10.1111/sjop.12395

Jakobsen, M., Meyer, M., & Heir, T. (2014). Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylumseeking adolescents in Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 10(1), 53-58. doi:10.2174%2F1745017901410010053

Vervliet, M., Meyer, M., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & Derluyn, I. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 33-37. doi:10.1111/sjop.12094

Jakobsen, M., Thoresen, S., & Johansen, L. E. (2011). The Validity of Screening for Post-traumatic Stress Disorder and Other Mental Health Problems among Asylum Seekers from Different Countries. Journal of Refugee Studies, 24(1), 171-186. doi:10.1093/jrs/feq053

Jakobsen, M., Anstorp, T., & Benum, K. (2006). Dissosiasjon- noen diagnostiske overveielser. I T. Anstorp, K. Benum & M. Jakobsen (Red.) Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg (s. 89-101). Universitetsforlaget.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Jakobsen, M. (2018). Mental health of unaccompanied refugee minors: A longitudinal study from arrival in Norway to outcome of the asylum procedure. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Anstorp, T., Benum, K., & Jakobsen, M. (Red.) (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget.

Rapporter

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre publikasjoner

Opheim, E., Andersen, P. N., Jakobsen, M., Aasen, B., & Kvaal, K. (2019 September). Poor quality in systematic reviews on PTSD and EMDR: Examination of search methodology and reporting. Foredrag på Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialvitenskap, Elverum.

Opheim, E., Jakobsen, M., Aasen, B. A., & Kvaal, K. (2017 August). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)- systematisering av forskningsbaserte resultater. Foredrag på Innlandets helseforskningskonferanse, Honne hotell og konferansesenter.

Meyer DeMott, M. A., & Jakobsen, M. (2014 May). EXIT – Group psychotherapy. Foredrag på 19:e Nordiska konferanse for behandlare som arbetar med traumatiserande flyktninger, Gøteborg.

Meyer DeMott, M. A., & Jakobsen, M. (2014 November). Enslige mindreårige gutters psykiske helse ved ankomst, tidlig intervensjon og forløp. Resultater av EXIT (Expressive Arts in Transitt) – en langtidsstudie med 204 gutter. Foredrag på Jublieumsseminar NKVTS 10 år, Oslo.

Meyer, M., & Jakobsen, M. (2014 June). Expressive Arts in Transit(EXIT)For newly arrived unaccompanied minor boys at transit centers. Paper presented at European Conference on Traumatic Stress, Bologna.

Meyer, M., & Jakobsen, M. (2013 April). Expressive Arts in Transit with unaccompanied minor refugee boys. A longitudinal study (n=208). Paper presented at Nordic Conference in Bergen: Psychotherapy with Refugees, Bergen.

Meyer, M., & Jakobsen, M. (2013 September). Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents Expressive Arts in transit with unaccompanied refugee boys Mental health on arrival. Foredrag på The European Soceity for Traumatic Stress Studies, Oslo.

Jakobsen, M. (2002). Søvn,læring og hukommelse: Nyere kunnskap om normale hukommelsesprosesser og mulig relevans for symptomer knyttet til PTSD. Linjer, 15-17.

Pressebilder