Ansatte
Næss, Anders

Næss, Anders

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 22 59 55 00

Kompetanseområder

– Migrasjon og innvandrerhelse

– Migrasjon og integrering

– Kvalitativ metode

– Vold og traumebehandling

– Helse- og omsorgstjenester

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Næss, A. (2019). Migration, Gender Roles, and Mental Illness: The Case of Somali Immigrants in Norway. International Migration Review, 1-25. doi:10.1177/0197918319867381

Næss, A. (2018). Trust, Cultural Health Capital, and Immigrants’ Health Care Integration in Norway. Sociology, 53(2), 297-313. doi:10.1177/0038038518793371

Næss, A., Fjær, E. G., & Vabø, M. (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine, 150, 153-159. doi:10.1016/j.socscimed.2015.12.027

Næss, A., & Moen, B. (2014). Dementia and Migration: Pakistani Immigrants in the Norwegian Welfare State. Ageing & Society, 35(8), 1713-1738. doi:10.1017/S0144686X14000488

Næss, A., & Vabø, M. (2014). Negotiating Narratives of Elderly Care: The Case of Pakistani Migration to Norway. Ageing International, 39(1), 13-32. doi:10.1007/s12126-012-9147-2

Næss, A., Vabø, M., & Havik, A. K. (2013). Contested Spaces – The Perpetual Quest for Change in Norwegian Nursing Homes. In A. Hujala, S. Rissanen & S. Vihma (Eds.) Designing Wellbeing in Elderly Care Homes (pp. 68-83). Aalto University: Aalto University.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Næss, A. (2020). Migration, super-diversity, and health: Studies on immigrants’ health care integration in Norway. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Næss, A., & Grue, L. P. (2012). Habilitering som koordinerende tiltak. Erfaringer fra tre brukergrupper. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA Rapport 4).

Andre publikasjoner

Martinsen, M., Dyrdal, G. M., Fagermoen, E. M., Næss, A., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 November). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care. Paper presented at ISTSS 35th Annual Meeting, Boston.

Næss, A., Jensen, T. K., Skjærvø, I., Ormhaug, S. M., Skagemo, C. U., & Martinsen, M. (2019 September). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo, Oslo Congress Center.

Næss, A. (2017 January). Helseoppfatninger og helsetjenestebruk blant somaliske og pakistanske innvandrere i Norge. Foredrag på Videreutdanning i flerkurturell fagkompetanse II, HiOA.

Næss, A. (2016 January). Omsorgspraksiser og helseoppfatninger blant norsk-pakistanere. Foredrag på Videreutdanning i flerkulturell fagkompetanse 2., HiOA.

Næss, A. (2015 January). Omsorgspraksiser og helseoppfatninger blant norsk-pakistanere: Eldreomsorg og demens. Foredrag på Videreutdanning i flerkulturell kompetanse 2 (HiOA), Pilestredet 46, rom PA 314, HiOA.

Næss, A. (2015 October). Avhengighet og selvbestemmelse – nye institusjonsperspektiver. Foredrag på Hverdag i sykehjem, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Næss, A. (2014 January). Omsorgspraksiser og helseoppfatninger blant norsk-pakistanere. Foredrag på Videreutdanning i Flerkulturell Fagkompetanse 2 (HiOA), HiOA.

Næss, A. (2014 October). The Role of Bridge-Builders and the Significance of Clan for Norwegian-Somalis’ Health Care-Seeking Practices (Draft paper). Paper presented at Advisory Board Conference, project «Health Care Utilization among Immigrants in Norwaay», Oslo.

Næss, A. (2012 October). Elderly Care among Norwegian-Pakistanis: Something that Cannot Be Given away to the Welfare State? / En studie om eldre pakistanere. Foredrag på Den 3. nasjonale konferansen om omsorgsforskning: «Et nordisk blikk for samhandling», Gjøvik.

Næss, A. (2009). Aging Egypt: Caring for the Old and Society in a Time of Structural Transformation. The American University in Cairo (AUC): The American University in Cairo (AUC). (Mastergradsoppgave).