Ansatte
Rosten, Monika Grønli

Rosten, Monika Grønli

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 412 94 172

Kompetanseområder

Barn, ungdom og unge voksne

Vold i nære relasjoner

Antropologiske perspektiver på kjønn, etnisitet og identitet

Urbanisering og sosial integrasjon

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rosten, M. (2017). Territoriell stigmatisering og gutter som «leker getto» i Groruddalen :. Norsk sosiologisk tidsskrift, 1(1), 53-70. doi:10.18261/issn.2535-2512-2017-01-04

Rosten, M. (2007). Lekekrig i fredssone. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 03-04.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Rosten, M. (2015). «Nest siste stasjon, linje 2» – Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen. Doktorgradsavhandling levert til Sosialantropologisk institutt. Akademika forlag. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Hagen, A. L., Brattbakk, I., Rosten, M., Sæter, O. K., Osuldsen, J. B., Andersen, B., . . . Bratseth, K. et al. (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFI-rapport 8).

Andre publikasjoner

Rosten, M. (2017 June). Masculine identity destabilized. Paper presented at Interpersonal Violence Interventions Social and Cultural Perspectives Conference, Jyväskylä.

Rosten, M. (2017 March). Intimate Partner Violence in a BDSM context.Consent and The Social Construction of Abuse. Paper presented at The Society for Applied Anthropology Annual Meeting 2017, Santa Fe.

Rosten, M. (2017 November). Menn utsatt for partnervold, som ikke søker hjelp. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, HiOA.

Rosten, M. (2017 September). «- If I only knew then what I know now». When political activism and personal stories from male victims of partner violence are intertwined. Paper presented at II European Conference on Domestic Violence, Porto.

Rosten, M. (2017 September). BDSM versus IPV – The social construction of abuse. Paper presented at II European Conference on Domestic Violence, Porto.

Rosten, M. (2017). Bokanmeldelse, Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning(3), 353-356.

Rosten, M. (2016 August). Growing up in «a ghetto full of Foreigners» – Gendered ‘territorial stigmatization’ in a Norwegian suburb. Paper presentet at the worshop seminar «Descendants of immigrants in Western societies». Paper presented at The 18th Nordic Migration Conference – Migration and social inequality, Oslo.

Rosten, M. (2016 January). «Vi kan i alle fall henge på senteret» – Minoritetsnorsk ungdom, kjønn og territoriell stigmatisering. Foredrag på Sosiologiforeningens Vinterseminar, Hafjell.

Rosten, M. (2016 May). «Fremmed i eget land» – Antropologen og integrasjonsdebatten. Presentasjon i arbeidsgruppen «Offentlig engasjert antropologi – for en bedre verden?» ledet av Cicilie Fagerlid og Monika Rosten. Foredrag på Norsk Antropologisk forenings årskonferanse, Oslo.

Rosten, M. (2016 September). Å vokse opp i «en getto full av utlendinger» – Stedstilhørighet, omdømmebygging og ungdomsarbeid i Groruddalen. Foredrag på Nordisk fritidskonferanse.

Thomassen, H. M., Brandal, E., Hagen, G. G. N., Rosten, M., & Cañás Bottos, L. (2016 March). Panel: Integrering – hvem vil vi være?. Foredrag på Antropologidagene 2016, Trondheim.

Rosten, M. (2015). Hjemløse «utlendinger» og «innfødte». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Rosten, M. (2014 November). «Jenter tar utdanning, gutter loker rundt» – Om kjønnet moralsk dualisme i Groruddalen. Foredrag på Innlegg på Alnaprosjektets avslutningskonferanse, Litteraturhuset.

Rosten, M. (2013 November). “Voluntary work and bureaucrat idealism in a Norwegian suburb”. Paper presented as part of the panel “Reconceptualizing the Labor Market”. Paper presented at The Annual Meeting of the American Anthropological Association, Chicago.

Rosten, M. (2012). Om å dyrke roser fra betong: Områdeløft på Furuset-vis. I S. Alghasi, E. Eide & T. H. Eriksen (Red.) Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge (s. 145-161). Cappelen Damm Akademisk.

Rosten, M., & Andersen, B. (2012). Groruddølene trives. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Rosten, M. (2007 March). «-Alle marihøner i Norge snakker norsk! Inkludering og deltakelse i Osloskolen». Foredrag på Osloforsknings jubileumsseminar på Oslo Rådhus, Oslo Rådhus.

Rosten, M. (2006). «Alle marihøner i Norge snakker norsk!» En antropologisk studie av inkludering og deltakelse i Osloskolen. Universitetet i Oslo. (Mastergradsoppgave).