Ansatte
Nymoen, Roxana Camilla Pressebilder

Nymoen, Roxana Camilla

Prosjektkoordinator
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 466 25 574

Kompetanseområder

  • Vold i nære relasjoner, handlingsplaner
  • Kjønn, SGBV
  • Migrasjon, flyktninger
  • Intervensjon, implementering  
  • TF-CBT 

Prosjekter

Rapporter

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Pressebilder