Ansatte
Nymoen, Roxana Camilla Pressebilder

Nymoen, Roxana Camilla

Prosjektkoordinator
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 466 25 574

Kompetanseområder

  • Vold i nære relasjoner, handlingsplaner
  • Kjønn, SGBV
  • Migrasjon, flyktninger
  • Intervensjon, implementering  
  • TF-CBT 

Prosjekter

Rapporter

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. (Rapport 3/2019).

Andre publikasjoner

Martinsen, M., & Nymoen, R. C. (2020 January). Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen. Foredrag på Fagseminar, Mysen.

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 December). Kommunale handlingplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner, Kristiansand.

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 May). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019, Oslo.

Pressebilder