Ansatte
Rueness, Janne

Rueness, Janne

Stipendiat
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 938 38 473

Kompetanseområder

Jeg er barnelege med spesialkompetanse innen barnevold/sosialpediatri, og tar nå doktorgrad innenfor samme emne.

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health. doi:10.1177/1403494819848581

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Rueness, J., Vatten, L. J., & Eskild, A. (2012). The human sex ratio: effects of maternal age. Human Reproduction, 27(1), 283-287. doi:10.1093/humrep/der347

Andre publikasjoner

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 August). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults. Paper presented at Nordisk Forening for barne- og omsorgssvikt (NFBO), Torshavn.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 September). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood. Paper presented at I-AM-PHD (1st Annual PhD meeting), Amsterdam.

Rueness, J., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2017 June). mishandlet som barn- dårlig somatisk helse som ungdom/ung voksen. Foredrag på Norsk barnelegeforenings vårmøte 2017, Drammen.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2017 November). Child abuse and effects of PTSS on somatic Health complaints in adolescents and young adults. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2017, Chicago.