Ansatte
Saur, Randi

Saur, Randi

Pensjonert forsker III / master i sosialt arbeid
Telefon: 481 93 435

Kompetanseområder

– vold i nære relasjoner

– seksuelle overgrep, voldtekt

– sosialt arbeid

– oppfølging av alvorlige hendelser

– voldsforebygging

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Saur, R., Hansen, M., Jansen, A., & Heir, T. (2017). Visually impaired individuals, safety perceptions and traumatic events: a qualitative study of hazards, reactions and coping. Disability and Rehabilitation, 39(7), 691-696. doi:10.3109/09638288.2016.1161836

Rapporter

Heir, T., Hansen, M. B., Bonsaksen, T., Saur, R., & Brunes, A. (2022). Synstap og psykisk helse. NKVTS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2019).

Saur, R., & Holth, I. K. (2015). Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2015).

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2014).

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2011).

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Research and education on prevention of violence at the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2011).

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2011).

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Violence prevention in Norway. Activities and measures to prevent violence in close relationships. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2011).

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2011).

Saur, R. (2007). Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante helsetjenester. (Notat 3/2007).

Saur, R., Borgen, G., & Storholt, T. (2005). Kartlegging av kompetanse, ressurser og nettverk i regionene.

Saur, R. (2003). Fem regionale konferanser om familievold. Oppsumeringsnotat.

Saur, R. (Red.) (2003). Ingen dans på roser. Konferanse om familievold i Helseregion Midt-Norge 10. 12. januar juni 2002. Høgskolen i Oslo og Akershus. (HiO-notat 2003/10).

Saur, R. (2002). Arme bondepiker og tilslørte riddere: konferanse om familievold i Helseregion sør 28.-30. januar 2002. Høgskolen i Oslo og Akershus. (HiO-notat 2002/29).

Saur, R. (Red.) (2000). Voldens ofre – vårt ansvar : rapport fra nordisk fag- og forskningskonferanse : arrangert av Kompetansesenter for voldsofferarbeid Oslo, 18 . og 19. november 1999. (HiO-rapport 2000:9).

Saur, R. (Red.) (1997). Arbeid med voldsofre i helsetjenesten. Høgskolen i Oslo. (HiO-notat 1997/35).

Andre publikasjoner

Saur, R. (2018 May). Hvordan har kvinner, som ikke har søkt hjelp, håndtert det å bli utsatt for alvorlig vold fra partner?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner for ansatte ved volds- og overgrepsmottak, Bergen.

Saur, R. (2017 June). How non-help-seeking women subjected to partner violence deal with their experiences (2). Paper presented at Faglig program for besøkende fra POlen; fra Ministry of Justice, Ministry of Family, Labour and Social Policy, og Central Board of Prison Services., NKVTS.

Saur, R. (2017 June). How non-help-seeking women subjected to partner violence deal with their experiences. Paper presented at Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives, Jyväskylä, Finland.

Saur, R. (2017 November). Kvinner som ikke har søkt hjelp etter å ha vært utsatt for vold fra partner. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, HiOA, Pilstredet 46, Oslo.

Saur, R. (2017 September). Apparently contradictory considerations and coping among non- help seeking women subjected to severe partner violence. Paper presented at II European Conference on Domestic Violence, Univerity of Porto, Porto.

Saur, R. (2016 January). Voldsforebygging. Foredrag på Undervisning på Masterprogrammet NKVTS/, Ullevål Sykehus.

Saur, R., Hansen, M. B., Jansen, A., & Heir, T. (2016 June). En studie av opplevelser og mestring av risikofylte hendelser blant synshemmede. Paper presented at Presentasjon på frokostseminar, NKVTS.

Saur, R. (2015 September). Subjected to violence – encountering agencies A study on perspectives, values and suggestions from service users and service providers. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast , NI.

Saur, R. (2014 September). People who have been victims of violence and their encounter with the support system. Foredrag på Møte med Estiske organisasjoner, Oslo.

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014 April). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.

Saur, R. (2013). Vold i nære relasjoner. I B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (s. 21-30). .

Saur, R. (2012 April). Safty Nets in Norway. Paper presented at Seminar arrangert for professor Julie Goldscheid ved CUNY School of Law, University (New York), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS.

Holt, T., Jensen, T. K., Ormhaug, S. M., & Saur, R. (2012 October). Trauma Focused CBT – results from an effectiveness study in Norway. Paper presented at Konferanse, Tallinn.

Saur, R. (2007). Møte med familievold i sosialtjenesten. Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter. (Mastergradsoppgave).