Ansatte
Shrestha, Mary Pressebilder

Shrestha, Mary

Prosjektkoordinator
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 483 95 139

Kompetanseområder

Jeg brenner for likestilling, migrasjon og vold arbeid. Jeg er en utviklingsarbeider og forsker med lang erfaring innen vold, migrasjon, barn og folkehelse felt fra Folkehelsehelseinstitutt, Redd Barna, Krisesenter i Norge, FN i Wien, og Nepal. 

Jeg har master i internasjonale utviklingsstudier med spesialisering i vold, migrasjon og konflikt. 

KOMPETANSE

  • Psykisk partner vold blant innvandrerkvinnene
  • Barnevern
  • Prosessledelse og monitoring og evaluering
  • Migrasjon
  • Folkehelse
  • Flykninger 
  • Kvalitativ forskning og kunnskapsoppsummering
  • Forskningsadministrativ  
  • IT: Power BI, NVivo osv.
  • Flerspråklig kompetanse på norsk, urdu, hindi, nepalesisk, engelsk og newari. 

PUBLIKASJONSLISTE

Master thesis
Shrestha M. (2015). Coping with psychological intimate partner violence: life stories of migrant women in Vienna. Master thesis. Wageningen University. DOI: 10.13140/RG.2.2.10627.20008

Peer reviewed systematic reviews published by Folkehelseinstitutt, assigned by Helsedirektoratet
Steiro A, Hestevik CH, Shrestha M, Muller AE. (2020). Erfaringer blant pasienter og helsepersonell med legemiddelassistert rehabilitering (LAR): En systematisk oversikt over kvalitative studie. Rapport. Folkehelseinstitutt. Retrieved from https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2020/erfaringer-blant-pasienter-og-helsepersonell-med-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-2020.pdf

Zinöcker, S., Shrestha M., Næss, GE. Kornør H. (2020). Effekter av legemiddelassistert rehabilitering sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet: En systematisk oversikt. Rapport. Folkehelseinstitutt. Retrieved from https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/effekter-av-lar-sammenliknet-med-ikke-medikamentell-behandling-av-opioidavhengighet-v3.pdf

Rapporter: flyktninger og folkehelse 

Shrestha M., Nordstrøm C.E., Gele A., Diaz E. Kartleggingsundersøkelse av enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers helse og bruk av helsetjenester. Kvalitativ studie. NAKMI, Folkehelseinstitutt (intern rapport)

Aambø A., Shrestha M. Gossip and rumor – undervalued sources of suffering and disease? Recounting experiences of Pakistani female immigrants in Norway. (manuscript under preparation)


Peer reviewed artikler

Gele, A. A., Shrestha, M., Sheikh, N. S., & Qureshi, S. A. (2022). Pregnant and Powerless: Exploring Barriers  to Contraceptive use among Women  in Mogadishu, Somalia. Health Services Research and Managerial Epidemiology. https://doi.org/10.1177/23333928221117057

Gele, A. A., Musse, F. K., Shrestha, M., & Qureshi, S. (2020). Barriers and facilitators to contraceptive use among Somali immigrant women in Oslo: A qualitative study. Plos one, 15(3). Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229916

Salad A.M., Mohamed A., Da’ar O.B., Hassan A.A. Hassan, Kour P., Shrestha M. and Gele A.A. (2019). Sick and solo: A qualitative study on the lived experiences of people living with HIV in Somalia. HIV/AIDS- Research and Palliative Care. Retrieved from https://doi.org/10.2147/HIV.S185040

Redd Barna rapporter, guidelines (can not be shared due to sensitive information)

Shrestha Mary. Saksnotat: SCN’s COVID Response. Redd Barna. 2020.
As responsible for knowledge management at Redd Barna, I coordinated and synthesized complex finding in simple 2 pager saksnotat for executive board; this was also used for live facebook webinar by CEO, Nora og Monica.

Shrestha Mary. Guidelines on GDPR to colleagues of Department Programme Quality and Impact. 2020. Guidelines. Redd Barna.

As a GDPR coordinator for department, I wrote a guideline with action points that would help department colleagues adhere to GDPR.

Shrestha Mary. Norad and NMFA Partnership mapping report in infographics format. Redd Barna.

I coordinated and analysed the information on partners funded by Norad and NMFA from more than 16 Country Offices. Here I used Power BI to present findings in infographics for better visualization

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Gele, A., Shrestha, M., Sheikh, N. S., & Qureshi, S. A. (2022). Pregnant and Powerless: Exploring Barriers to Contraceptive use among Women in Mogadishu, Somalia. Health Services Research and Managerial Epidemiology, 9, 1-7. doi:10.1177/23333928221117057

Gele, A., Musse, F. K., Shrestha, M., & Qureshi, S. A. (2020). Barriers and facilitators to contraceptive use among Somali immigrant women in Oslo: A qualitative study. PLOS ONE, 15(3), 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0229916

Salad, A. M., Mohamed, A., Da’Ar, O. B., Abdikarim, A. A., Kour, P., Shrestha, M., & Gele, A. (2019). Sick and solo: A qualitative study on the life experiences of people living with HIV in Somalia. HIV/AIDS, 11, 45-53. doi:10.2147/HIV.S185040

Rapporter

Zinöcker, S., Kornør, H., Shrestha, M., & Næss, G. E. (2020). Effekter av legemiddelassistert rehabilitering sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet: En systematisk oversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester.

Pressebilder