Ansatte
Skyberg, Lisbeth Fullu Pressebilder

Skyberg, Lisbeth Fullu

Forsker II / Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 938 80 742

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Skyberg, L. F. (2020). Har retten krav på et ansikt? – Bruk av niqab i retten. Nytt Norsk Tidsskrift(149).

Skyberg, L. F. (2019). Prinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett, 19(3), 237-257. doi:10.18261/issn.0809-9537-2019-03-01

Skyberg, L. F. (2014). Det sterke kjønn : muntlighetsprinsippets betydning for straffeloven av 1902. I S. Flaatten & G. Heivoll (Red.) Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (s. 220-270). Akademisk Forlag.

Skyberg, L. F. (2012). Nærværets metode. Samtiden, 74-85.

Skyberg, L. F. (2012). Staged Justice. In K. Å. Modeer & M. Sunnqvist (Eds.) Legal Stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture (pp. 265-278). Museum Tusculanums Forlag.

Skyberg, L. F., & Kolflaath, E. (2006). Bevisteori på dagsorden. Kritisk juss, 32(3), 259-261.

Skyberg, L. F. (2004). Iscenesatt retterdighet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift(2), 23-53.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Skyberg, L. F. (2019). Rettslige forklaringers troverdighet : |b en teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker. (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 137). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Kjelby, G. J., & Skyberg, L. F. (2016). «En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov» Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. (NOU – Norges offentlige utredninger vedlegg 2).

Andre publikasjoner

2019

Skyberg, L. F. (2019). Barnekonvensjonen er 30 år. Hva kan kunsten bidra med. Periskop.

2017

Skyberg, L. F. (2017 March). Presentation of the Statistical support for the factual premises regarding the need for a New Criminal Procedure Act in Norway. Paper presented at Crime Control and Punishment – Georigian and Norwegian perspectives, Universitetet i Oslo.

Skyberg, L. F., & borgen, m. s. (2017). Hvilken rolle skal barns stemmer i offentligheten ha. Periskop.

Skyberg, L. F., & borgen, m. s. (2017). Kunst for barn i følelsenes vold. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Børs og festival. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Jeg tenker primært på hva som når ut til folk. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Kan skjønnlitteratur gjøre barn til klimakrigere. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Man burde kaste tomater om man ikke liker det man ser. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Marina Abramovic åpner for de store spørsmålene. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2017). Også høykulturen trenger å sukre pillen. Periskop.

2016

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Er Julius best i dyreparken eller på kunsthall. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Familieparkenes kulturtilbud bør inkluderes i kunstlivets debatter. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Flyktningeteater som opium for folket. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Forestillingene som gir oss jula slik hjertet vil ha den. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Medvirkende medborgere. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Miniøyas seier over markedet. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Psykopati som suksessoppskrift. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Publikumsyndling uten kulturdebatt. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2016). Teater i dohumor-tradisjon. Periskop.

2015

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Hva vi snakker om når vi snakker om barn. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Hvorfor blir vi aldri kvitt Pinocchio. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Kulturslitet. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Når sponsorene overtar regien. Periskop.

Skyberg, L. F., & Tangen, K. F. (2015). Vask som sivilisasjon. Periskop.

2013

Skyberg, L. F. (2013 February). Muntlighetsprinsippet og straffeloven av 1902. Foredrag på Den norske straffeloven av 22. mai 1902, historiske perspektiver, Universitetet i Oslo.

2012

Skyberg, L. F. (2012). Ansvarlige for justismord. Journalen(1), 9.

Skyberg, L. F. (2012). Hva er et godt spørsmål. Tidsskrift for Norsk Psykologforening(7), 676-682.

Skyberg, L. F. (2012). Rik, attraktiv og mistenkelig. Dagens næringsliv, 28-29.

2011

Skyberg, L. F. (2011 September). Bevisforføring. Foredrag på Rhetoric and democracy, Paris.

Skyberg, L. F. (2011). Anmeldelse av «Juryen for fall». Kritisk juss, 37(2), 131-136.

2010

Skyberg, L. F. (2010). Nye Gulating i rute. Juristkontakt(6), 20-23.

2009

Skyberg, L. F. (2009). Juristrollen. Juristkontakt(9), 22-27.

2007

Skyberg, L. F. (2007 October). Muntlighets- og umiddelbarhetsprinsippet som utgangspunkt for bevisførsel og bevisbedømmelse. Foredrag på Fagmøte, UiO.

2006

Skyberg, L. F. (2006 May). Muntlig og umiddelbar saksgang. Foredrag på Bevisteoretisk seminar, Oslo.

Skyberg, L. F., & Kolflaath, E. (2006 May). bevisteoretisk seminar. Foredrag på bevisteoretisk seminar.

Pressebilder