Ansatte
Stangeland, Helle Pressebilder

Stangeland, Helle

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 900 29 660

Kompetanseområder

– Bruk av medisiner til barn og unge

– Utvikling av psykiske lidelser etter traumatiske hendelser

– Epidemiologi og langtidsutfall

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Baumann-Larsen, M., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stangeland, H., Storheim, K., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Killing pain? A prospective population-based study on trauma exposure in childhood as predictor for frequent use of over-the-counter analgesics in young adulthood. The HUNT study. Psychiatry Research, 327, 1-8. doi:10.1016/j.psychres.2023.115400

Linnemørken, L. T. B., Stangeland, H., Reme, S. E., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Performance and acceptability of the Stressful Life Events Screening Questionnaire in a chronic pain population: A mixed-methods study. Pain Reports, 8(3), E1072. doi:10.1097/PR9.0000000000001072

Stangeland, H., Aakvaag, H. F., Baumann-Larsen, M., Wentzel-Larsen, T., Storheim, K., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Problematic alcohol use in young adults exposed to childhood trauma: The Trøndelag Health (HUNT) Study. Journal of Traumatic Stress. doi:10.1002/jts.22965

Stangeland, H., Handal, M., Skurtveit, S. O., Aakvaag, H. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., . . . Stensland, S. et al. (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-12. doi:10.1007/s00787-022-02066-8

Stangeland, H., Orgeta, V., & Bell, V. (2018). Poststroke psychosis: A systematic review. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 89(8), 879-885. doi:10.1136/jnnp-2017-317327

Pressebilder