Ansatte
Østensjø, Tale Pressebilder

Østensjø, Tale

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 474 07 745

Kompetanseområder

– Traumebehandling for barn og unge

– Implementering av TF-CBT

– Barn og unges psykiske helse

– Veiledning og konsultasjon

 

Prosjekter

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Pressebilder