Ansatte
Vorland, Norunn

Vorland, Norunn

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning

Prosjekter

Rapporter

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Andre publikasjoner

Øverli, I. T., Vorland, N., Kruse, A. E., Hjorthol, T., & Blix, I. (2018). «Også disse barnas beste»: Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Skjørten, K., & Vorland, N. (2017 November). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Samarbeidsseminar for politiet, barneverntjenesten og barnevernvaktene i Romeriket – Øst Politidistrikt, Quality Hotel Olavsgaard, Romeriket.

Vorland, N. (2017 June). Dilemmaer ved tverretatlig samarbeid. Foredrag på Fagdag.

Vorland, N. (2017 November). Barn i krise. Samarbeid barnevern og politi. Foredrag på Fagdag, Oslo.

Vorland, N. (2017 November). Barn i krise. Samarbeid barnevern og politi. Foredrag på Fagdag, Romerike.

Vorland, N. (2017 November). Barn i krise. Samarbeid barnevern og politi. Foredrag på Fagdag, Trondheim.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 April). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 May). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Seminar, Oslo.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 September). Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved. Paper presented at II ECDV Conference, Porto.

Vorland, N. (2016 May). Presentasjon av del funn fra pågående prosjekt: Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.

Vorland, N. (2016 September). Barnevernvakten -et tilbakeblikk og retning videre. Foredrag på Foredrag for ansatte ved barne- og familieetaten i Oslo, Oslo.

Vorland, N. (2014 April). Barnevernets beredskap i Norge etter kontortid. Foredrag på Barnevernets akuttberedskap.

Vorland, N. (2014 September). Samarbeid barnevern og politi. Foredrag på Lederseminar, Bærum.