Tema: Vold og overgrep

Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis

R. E. B. Johansen (Red.) (2024). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis. Universitetsforlaget.

Forskerne