Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Forskerne