Employees
 

Hjemdal, Ole Kristian

Retired Researcher / cand. sociol.
Telephone: 414 63 089

Areas of Expertise

– violence

– treating victims of violence

– sociology of law

Projects

Show all projects

Scientific articles and chapters

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2020). The social context of violence: A study of repeated victimization in adolescents and young adults. Journal of Interpersonal Violence, 35(11-12), 2210-2235. doi:10.1177/0886260517696867

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference?. Journal of Gender-Based Violence, 2(3), 465-479. doi:10.1332/239868018X15366982109807

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2017). The social context of violence: A study of repeated victimization in adolescents and young adults. Journal of Interpersonal Violence, 35(11-12), 2210-2235. doi:10.1177/0886260517696867

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Hjemdal, O. K., Lien, L., & Dyb, G. (2013). Exposure to life adversity in high school and later work participation: A longitudinal population-based study. Journal of Adolescence, 36(6), 1143-1151. doi:10.1016/j.adolescence.2013.09.003

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012). The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi:10.3402/ejpt.v3i0.19709

Mathiesen, T., & Hjemdal, O. K. (2011). A New Look at Victim and Offender – An Abolitionist Approach. In M. Bosworth & C. Hoyle (Eds.) What is Criminology? (pp. 223-234). Oxford University Press.

Hjemdal, O. K. (2004). Victimology without victimology: The status of victomological research in Scandinavia. International Perspectives in Victimology, 73-84.

Reports

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2019). Violence and abuse against elderly people in Norway: A national prevalence study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.

Hjemdal, O. K., & Danielsen, E. M. (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017 [A week of violence 2017] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 7/2017).

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer [Violence and rape during childhood: A national interview survey of 16-and 17-year-olds.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015).

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv [Violence and rape in Norway. A national prevalence study with a life course perspective.] Norwegian only.

Hellevik, P., & Hjemdal, O. K. (2013). A Week to Count 2012.

Hellevik, P. M., & Hjemdal, O. K. (2012). En uke med vold 2012. Justisdepartementets voldsmåling 2012.

Hjemdal, O. K., Sogn, H., & Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser [Violence, negative life experiences and health. Analyses of data from two regional health surveys.] Norwegian only.

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Research and education on prevention of violence at the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2011).

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2011).

Hjemdal, O. K., & Engnes, K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner [Screening for violence during prenatal checkups: A trial in four Norwegian municipalities.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2009).

Sogn, H., & Hjemdal, O. K. (2009). Vold mot menn i nære relasjoner [Violence against men in close relationships] Norwegian only.

Jonassen, W., Sogn, H., Olsvik, V. M., & Hjemdal, O. K. (2008). Kunnskap – kvalitet – kapasitet: En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet [Knowledge- quality- capacity: A national assessment of women’s shelters competency and availability] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2008).

Meyer, F., Storholt, T., & Hjemdal, O. K. (2008). Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. En studie av organisering og virksomhet [National support group for survivors, relatives and others affected by the 2004 tsunami. A study of organization and function.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2008).

Hjemdal, O. K. (2007). Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien [Regular general practioners follow-up of individuals affected by the tsunami.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2007).

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre [Assessment of assistance available to traumatized victims of violence, abuse, accidents, disasters, refugees and victims of torture.
]
Norwegian only.

Hjemdal, O. K., & Juklestad, O. (2006). En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep [A private matter? Elderly peoples’ perception of violence and abuse and reporting such abuse.] Norwegian only.

Pape, H., & Stefansen, K. (Red.) (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep [Hidden violence? An analysis of Oslo city’s general population’s exposure to threats, violence and sexual abuse.] Norwegian only.

Other publications

2019

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. In I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

2018

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

2017

Sandmoe, A., & Hjemdal, O. K. (2017 December). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, en nasjonal forekomststudie. Foredrag på Publiseringsseminar, Oslo, NKVTS.

2016

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2016 July). The social context of violence: A longitudinal study of repeated victimization in adolescents and young adults. Paper presented at International Congress of Psychology (ICP), Yokohama.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 August). Violence exposure in childhood and somatic health complaints in early adulthood. Paper presented at XXIst ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 May). Omfang av vold og seksuelle overgrep i barndommen – endring over tid?. Foredrag på 9. Nordiske konferansen mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.

Filkukova, P., Hjemdal, O. K., & Thoresen, S. (2016 October). Reactions, attitudes and media consumption in the aftermath of terror. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?.

Hjemdal, O. K., & Danielsen, E. M. (2016). Vanskelig for menn å søke hjelp. Dagbladet.

2015

Thoresen, S., Dyb, G., Nesvold, H., & Hjemdal, O. K. (2015 September). Medical care and police reporting in Norwegian rape victims. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel. Forebygging.no.

2014

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2014 November). Childhood violence and Sexual Abuse in Norway – Polyvictimization, Revictimization and Mental Health Consequences. Paper presented at Internasjonal Society for Traumatic Stress Studies 30th Annual Meeting, Miami.

Thoresen, S., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2014 August). Shame and guilt in adolescents exposed to violence and sexual abuse. Paper presented at Den 8. nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt, Nuuk.

Thoresen, S., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2014 November). Shame and guilt in adolescents exposed to violence and sexual abuse. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2014, Miami, Florida.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2014 August). Childhood Violence and sexual abuse in Norway – result from a telephone survey. Paper presented at Den 8. nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt, Nuuk.

Hjemdal, O. K. (2014). Vold mot kvinner – definisjoner, forekomst og risikofaktorer…. In K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (pp. 19-36). Cappelen Damm Akademisk.

2013

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Hjemdal, O. K., Lien, L., & Dyb, G. (2013 November). A longitudinal population based study of work marginalization as a consequence of exposure to life adversities. Paper presented at 141st American Public Health Associaton (APHA) Annual Meeting and Exposition, Boston, MA.

Hjemdal, O. K. (2013 January). Går vi mot strengere straffer?. Foredrag på KROMS 42. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 10.-13. JANUAR 2013, Storefjell.

Hjemdal, O. K. (2013). Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2012

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012 October). The day Norway cried. Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attack in Oslo and on Utøya Island. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2012, Los Angeles.

2011

Aakvaag, H. F., Hjemdal, O. K., & Thoresen, S. (2011 June). Measurement of Exposure for Potentially Traumatic Events in Adulthood: Review of Selected Instruments. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

Michel, P. O., Ask, E., Dyb, G., Hjemdal, O. K., & Thoresen, S. (2011 June). Epidemiological traumatic stress research: Methodological and measurement issues. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

2005

Stefansen, K., Pape, H., Hjelmdal, O. K., Clausen, S. E., & Haaland, T. (2005). Misbruk av forskning. VOLD MOT KVINNER: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.