Employees
 

Kiil, Mona Anita

Postdoktor
 
Telephone: 48211351

Academic Articles

Kiil, M., (2023). "It belongs to the house" domestic violence and sexual abuse as everyday life in a coastal community in Northern Norway doi:10.4324/9781003280330-13

Thorslund, B. D., & Kiil, M. A.Kiil, M. (2022). Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Forskning og Forandring, 5(1), 43-63. doi:10.23865/fof.v5.3812

Stub, T., Kiil, M., Lie, B., Kristoffersen, A. E., Weiss, T., Hervik, J. A., & Musial, F. (2020). Combining psychotherapy with craniosacral therapy for severe traumatized patients: A qualitative study from an outpatient clinic in Norway. Complementary Therapies in Medicine, 49(2020). doi:10.1016/j.ctim.2020.102320

Kiil, M. (2019). Mellom kaffe og Gud: Psykisk helse og emosjonelle landskap i Nord-Troms. In J. I. Nergård & P. Vitebsky (Red.) Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk (pp. 84-98). Universitetsforlaget.

Kiil, M. A. (2016). A room with a view:navigating continuity and rupture within the traditional healing repertoire of Northern Troms. In P. Naskali, M. Seppänen & S. Begum (Eds.) Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic (pp. 231-247). Routledge.

Salamonsen, A., Kiil, M. A., Kristoffersen, A. E., Stub, T., & Berntsen, G. K. R. (2016). "My cancer is not my deepest concern": life course disruption influencing patient pathways  and health care needs among persons living with  colorectal cancer. Patient Preference and Adherence, 10, 1591-1600. doi:10.2147/PPA.S108422

Kiil, M. A. (2015). The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a Therapeutic Landscape. In B. H. Miller (Ed.) Idioms of Sámi Health and Healing (pp. 131-156). Edmonton, Alberta, Canada: The University of Alberta Press.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2013). Embodied health practices:The use of Traditional Healing and Conventional Medicine in a North Norwegian Community. Academic Journal of Interdisciplinary Studies (AJIS), 2(3), 483-488. doi:10.5901/ajis.2013.v2n3p483

Kiil, M. A. (2007). Ekteskap under skiftende omstendigheter. Betwixt & Between, 202-219.

Books and dissertations

Kiil, M. (2019). In Home we trust. An ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet. (Doktorgradsavhandling).

Other publications

Kiil, M. (2022 June). It belongs to the house: Domestic violence and sexual abuse as everyday life in a coastal community in Northern Norway. Paper presented at NORA conference, Tensions and potentials in Nordic Feminist and Gender research, Universitetet i Oslo.

Kiil, M. (2020 May). Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforståelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis. Foredrag på SEPREPTU 8020, Skype for Business.

Kiil, M. (2020 November). Kultur og helse. Foredrag på MED-2520 Course 4.4: Culture and health, UiT Norges arktiske universitet.

Kiil, M. (2019 April). An introduction to Health innovation and user participation in a global perspective. Paper presented at Health innovation and user participation in a global perspective, UiT The Arctic University of Norway.

Kiil, M. (2019 May). “Cultural identity and modes of understanding common mental health problems – how can this be reflected in professional development, education and practice?”. Paper presented at Trial lecture, UiT The Arctic University of Norway.

Kiil, M. (2019 April). Thoughts on health innovation and user participation in a global perspective: examples from mental health care in Northern Norway. Paper presented at Health innovation and user participation in a global perspective, NORCE.

Kiil, M., & Wæhler, T. A. (2019). Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden [] Norwegian only. Oslo: UiT Norges arktiske universitet.

Kiil, M., & Konradsen, I. (2019 May). Gullgravere i Colombia:Fred gjennom helse-helse gjennom fred. Foredrag på Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Wæhler, T. A., & Kiil, M. (2018). Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no. doi:http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/

Wæhler, T. A., & Kiil, M. (2018 March). Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia. Paper presented at Samarbeid om arbeidshelse i nord, UNN.

Kiil, M., & Wæhler, T. A. (2018 March). Senter for arktisk og global helse(SAG). Foredrag på Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter, UNN.

Kiil, M., & Wæhler, T. A. (2018). Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord. Nordlys. doi:http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer

Kiil, M. (2018 August). Kulturelle perspektiver på sykdomsforståelse. Foredrag på Forelesning for master i sykepleie, fagfordypning infeksjonssykepleie, Tromsø.

Kiil, M. (2018 August). Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse. Foredrag på Studiebesøk fra Det Russiske Jernbaneverkets helsevesen, RZhD, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Kiil, M. (2018 September). Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring. Foredrag på VITEN-Kvalitativ Metode, Tromsø.

Kiil, M. (2018 January). Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin. Paper presented at Exploring Global Health in the Arctic, UiT Norges arktiske universitet.

Kiil, M. (2018). Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord. uit.no. doi:https://blogg.uit.no/helsefak/?s=solidaritet

Kiil, M. (2018 October). Migrasjonshelse. Foredrag på Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse, Campus Harstad.

Kiil, M. (2018 October). Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn. Foredrag på Landskonferansen for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy Arctic Hotel.

Wæhler, T. A., Kiil, M., & Odland, J. Ø. (2018). Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Nordlys.

Wæhler, T. A., Kiil, M., & Odland, J. Ø. (2018). Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen.

Kiil, M. (2017 April). Psykiatrien i møte med samisk kultur. Foredrag på Psykologi i møte med verden:Psykiatri og samisk kultur, UiT Norges arktiske universitet.

Kiil, M. (2017 April). Et blikk innover: Samer,identitet og stigmatisering. Foredrag på Psykologi i møte med verden: Samer,identitet og stigmatisering, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Dragvoll.

Kiil, M., Wæhler, T. A., (2017). Norsk-russisk samarbeid om folkehelse.

Kiil, M., (2017). UiT bekjemper antibiotikaresistens i Afrika.

Kiil, M. A. (2016 February). Presentation of the chapter The Paradox of Home:Understanding Northern Troms as a Therapeutic landscape. Paper presented at Book launch, UiT The Arctic University of Norway.

Kiil, M. A. (2016 April). I lys av Margreth Olins dokumentar "Mannen fra Snåsa": Pasientmøtet ved bruk av tradisjonell helbredelse og alternativ behandling blant kreftsyke i Nord-Norge. Foredrag på Fagdag for Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Aurora Kino Fokus Tromsø.

Kiil, M., & Wæhler, T. A. (2016 May). Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Foredrag på Forum for Formidling, Tromsø.

Kiil, M. (2016 November). Going global in the Arctic!. Foredrag på Seminar i Global Helse, Tromsø.

Kiil, M., Wæhler, T. A., Mathisen, J. R., (2016). Suksessfullt seminar om global helse..

Kiil, M. A., Kvittingen, I., (2016). Hallusinasjoner eller åndelige opplevelser?.

Kiil, M. A., Aftret, B., (2016). Ny Viten.Fjernhealing:Helbredende behandling er langt mer enn det Snåsamannen driver med. Men kan bibelvers lindre?.

Kiil, M. A., Dallawara, W. W., (2016). Ønsker både legehjelp og bibelvers.

Kiil, M. A., Mathisen, J. R., (2016). Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange.

Kiil, M. A. (2015 September). Når stedet snakker: Jakobs fortelling om å leve med og i nerva. Foredrag på Narrativt Seminar, Tromsø.

Salamonsen, A., Kiil, M. A., Kristoffersen, A. E., Stub, T., & Berntsen, G. K. R. (2015 November). Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer. Paper presented at Society for Integrative Oncology 12th International Conference, Boston.

Kristoffersen, A. E., Stub, T., Salamonsen, A., & Kiil, M. A. (2015 November). Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway. Paper presented at . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology, Boston.

Kiil, M. A., (2015). Patients with mental problems hide their visits to the traditional healer

Kiil, M. A., (2015). Bruken av såkalte "læsere" i Nord-Norge:-Er en del av kulturen.

Kiil, M. A., (2015). Stilner angsten med bibelvers i nord.

Kiil, M. A. (2014 January). Navigators of Local Knowledge. Continuity and change within the traditional healing practices of Northern Troms. Paper presented at Arctic Frontiers 2014, UiT The Arctic University of Norway.

Kiil, M. A. (2014 April). Om prosjektet Cultural perspectives on mental health, og til diskusjon: a public or engaged anthropology?. Foredrag på Instituttseminar ved Institutt for Arkeologi og Sosialantropologi, Tromsø.

Kiil, M. A. (2014 June). In between Coffee and God:Testimony of life in a landscape of Nerves. Paper presented at Narrative Matters 2014 Narrative Knowing/Rècit et Savoir, Universitè Paris Diderot.

Kiil, M. A. (2014 September). Round table on different local traditions of Arctic Communities. Paper presented at The Arctic Change, University of Lapland, Rovaniemi.

Kiil, M. A. (2014 December). Historier fra kjøkkenet som bidrag til klinisk forskning. Foredrag på Fagseminar Forskningsgruppe Psykiatri, Tromsø.

Kiil, M. A. (2013 February). Psykisk helse i skjulte landskap. Foredrag på Møte mellom Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin og Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen Psykisk Helse, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2013 April). Making Sense of Disrupted Lives:The Relalationship between Culture and Emotion in a North Norwegian Community. Paper presented at Body, Health and Social Theory, Copenhagen Business School.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2013 April). Stories of Life-Course Disruption: A Theoretical Approach to Understand Patient Pathways which include non-coventional Health Practices. Paper presented at 8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research, University College of London.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2013 May). Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst. Foredrag på Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening, Tromsø.

Salamonsen, A., & Kiil, M. A. (2013). Stories of life-course disruption: A theoretical approach to understand patient pathways which include non-conventional health practices. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde, 20, 26.

Salamonsen, A., Kiil, M. A., & Eriksen, S. H. (2013 May). Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Foredrag på Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening.

Kiil, M. A. (2013 September). Navigating local knowledge. Understanding continuity and change within the traditional healing practices of Northern Norway. Paper presented at The Arctic change and Elderly exclusion:A Gender-based perspective, UiT-The arctic university of Norway.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2013 September). Making sense of mental illness. Culture and emotion in a North Norwegian community. Paper presented at 3rd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013, Pontificia Universita Gregoriana, Roma.

Kiil, M. A. (2013 January). The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a therapeutic landscape. Paper presented at Forskerskolen i psykisk helse, University of Tromsø.

Kiil, M. A. (2013 October). I mellom Kaffe og Gud. "Nerva" som kulturell kategori i Nord-Troms. Foredrag på Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri, Tromsø.

Kiil, M. A. (2012 January). Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Foredrag på Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2011, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2012 June). There is a River between us: Understanding mental health in a North Norwegian Community. Paper presented at Centennial Nordic Congress of Psychiatry, Tromsø.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2012 September). "There is a River between us". Transcultural experiences within conventional mental health care. Paper presented at 5th European Congress for Integrative Medicine, Firenze.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2012). Barriers of Trust: transcultural experiences within conventional mental health service. European Journal of Integrative Medicine, 4, 157-158. doi:10.1016/j.eujim.2012.07.843

Kiil, M. A. (2012 March). Like Whispers in the Wind. Understanding mental health in a North Norwegian community. Paper presented at Idioms of Sàmi Health and Healing, Tromsø.

Kiil, M. A. (2012 April). Betraktninger rundt etiske utfordringer i prosjektet Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. Foredrag på PhD workshop i etikk, Tromsø.

Kiil, M. A. (2012 November). On the Margins of Culture:Experiences from mental health care in a multi-cultural context. Paper presented at Health care for Marginalized People, Tromsø.

Kiil, M. A. (2012 February). Towards an anthropology of mental health in Northern Norway?. Paper presented at Materiality, performativity and ethnographies, University of Tromsø.

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2011 October). Integrative encounters: Cultural perspectives on mental health in a North Norwegian community. Paper presented at 4th European Congress for Integrative Medicine, Berlin.

Kiil, M. A. (2011 September). Tre stammers møte:Psykisk helse i skjulte landskap. Foredrag på Forskningsdagene i Tromsø, Driv.

Kiil, M. A. (2011 March). Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Foredrag på Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2010, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2011 April). Introducing the project Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. Paper presented at Ethnicity and Health, Tromsø.

Kiil, M. A. (2011 September). Sense or Sensibility? Between traditional and conventional practice within mental health care in Northern Troms. Paper presented at Vitenskapelige tekster og argumentasjon, Tromsø.

Kiil, M. A. (2011 September). Psykisk helse i de tre stammers møte. Foredrag på Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri, St. Petersburg.

Kiil, M. A., Slettli Hansen, C., Salamonsen, A., Stub, T., Kristoffersen, A. E., Berntsen, G., Emaus, N., Musial, F., Grimsgaard, S., (2011). Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling.

Kiil, M. A., Olsen, M. N., (2011). Placeboaffekten:Tre NAFKAM-forskere.

Kiil, M. A. (2010 November). Å være på feltarbeid:På skattejakt i Gambia, Vest-Afrika. Foredrag på Fagdag, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2010 March). Kultursensitiv kompetanse i møte med pasienter i Nord-Troms. Foredrag på Presentasjon av Sensicam-prosjektet for ansatte ved Senter for psykisk helse Nord-Troms, Senter for psykisk helse Nord-Troms.

Kiil, M. A. (2010 May). Psykisk helsearbeid og minoriteter- et langt lerret å "bleke?". Foredrag på Kultursensitiv praksis, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2009). Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia Norwegian only. Tromsø: Universitetet i Tromsø. (Master’s thesis).

Kiil, M. A. (2009 June). Om forholdet mellom kjønn og makt i antropologien. Foredrag på Prøveforelesning mastereksamen, Universitetet i Tromsø.

Kiil, M. A. (2008 May). Feltarbeidet: et vindu mot verden. Foredrag på Fagdag, Universitetet i Tromsø.