Employees
Nymoen, Roxana Camilla Press Photos

Nymoen, Roxana Camilla

Unit: Section for Violence and trauma - adults and elderly
Telephone: 466 25 574

Areas of Expertise

  • Domestic violence, Action Plan
  • Gender, SGBV
  • Migration, refugees
  • Interventions, implementation 
  • TF-CBT 

Projects

Reports

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Other publications

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 December). Kommunale handlingplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner, Kristiansand.

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 May). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019, Oslo.

Press Photos