Kolstad, J.T. og Smith, C.N. (2015). Seksuelle overgrep mot barn i Norge: Hvilke faktorer henger sammen med hemmelighold?. Oslo: Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. (Mastergradsoppgave, Gruppeoppgave).