Martinsen, M., & Sundgot-Borgen, J. (2012 November). Spiseforstyrrelser i idretten kan forebygges - en randomisert kontrollert intervensjonsstudie ved toppidretts- og skigymnas i Norge. Foredrag på Idrettsmedisinsk høstkongress 2012, Trysil.