Kiil, M. A. (2011 September). Tre stammers møte:Psykisk helse i skjulte landskap. Foredrag på Forskningsdagene i Tromsø, Driv.