Stene, L. E. (2009 October). Helsekonsekvenser av vold mot kvinner. Foredrag på Forskersamling, Folkehelseprogrammet NFR, Trondheim.