Hauge, M. I., & Jansen, A. (2007 December). Narrativer og diskurser som kvalitative analysestrategier. Foredrag på Nordisk nettverk for barnelivsforskning, København universitet.