Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., & Mossige, S. (2000 May). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet. Foredrag på Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma, Linköping, Sverige.