Dyb, G. (2000 January). Foreldres uro og mestring etter barns fortellinger om seksuelle overgrep utenfor familien. Foredrag på 1st Nordiska kongress: "Barn och Trauma", 22.-24.mai 2000, Linkoping, Sverige, 23.05.2000.